22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Класифікація споживачів та реклами№ роботи: 1429
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 26
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

5. Класифікація споживачів та реклами....................... .............................. ...........3
15. Дослідження психологічних факторів комунікативних цілей реклами....................... .............................. .............................. .............................. ..11
25. Рекламне агентство, його роль, види та працівники.................... ................19
Задача 5............................. .............................. .............................. ..........................23
Визначте найбільш привабливий сегмент ринку за показником місткості ринку при умові врахування змін у наступному періоді завдяки проведенню фірмою рекламної кампанії. Вихідні дані наведено у таблиці.
Задача 15............................ .............................. .............................. .........................24
К ерівництво підприємства розглядає питання про збільшення витрат на рекламу на 200000 грн, при цьому прогнозується зростання виручки від продажу на 800000 грн. Відомо, що коефіцієнт маржинального прибутку складає 0,8. Визначити, чи вигідно для підприємства збільшувати витрати на рекламу.
Задача 25............................ .............................. .............................. .........................25
З а результатами проведення рекламної кампанії прогнозується збільшення частки фірми на ринку з 14 до 18% при ємності ринку 174 тис. шт. продукту. Розрахувати додатковий прибуток фірми у майбутньому році, якщо прибуток на один виріб складає 98 грн, ємність ринку не змінюється. Витрати на рекламну кампанію на рік складають 182 тис. грн.
Список використаних джерел........................ .............................. ........................26
   
Список літератури

1. Лук’янець Т. Л Рекламний менеджмент: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с.
2. Рекламний менеджмент [Текст] : підручник / О.С. Тєлєтов . – Суми : Університетська книга, 2009 . – 365 с.
3. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
4. Гарковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
5. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
6. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
7. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
8. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
9. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.