14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фактори і критерії сегментації ринку№ роботи: 1428
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

15. Фактори і критерії сегментації ринку......................... .............................. .......3
24. Поширені помилки позиціонування (надмірне, недостатнє, змішане і сумнівне позиціонування)............... .............................. .............................. ...........7
45. Різновиди стратегій захисту ринкового лідера (позитивний, фланговий і упереджаючий захист, контрнаступ, мобільний захист і стратегія відступу)..................... .............................. .............................. .............................. ..11
Завдання 5............................. .............................. .............................. ......................17
На ринку працюють 4 конкурента, які виробляють кухонний посуд. Відомі наступні дані про конкурентів.
Показники реалізації продукції конкурентів.
Номер конкурента Витрати на виробництво одиниці продукції, грн. Ціна продукції, грн. Кількість продажів, тис. од
1 22 27 70
2 21 25 70
3 15 19 30
4 14 17 20

Визначити:
1)обсяг реалізації кожного конкурента
2) частка ринку кожного конкурента
3) Прибуток і рентабельність кожного конкурента. Розрахунки показників виконати в таблиці
4) Проілюструвати позиції конкурентів при допомозі діаграм.

Відповісти на питання:
1) Який з конкурентів займає сильнішу позицію і чому
2) Які з приведених маркетингових дій треба рекомендувати слабшому конкуренту
- збільшити витрати з метою покращання якості продукції
- зменшити ціну
- збільшити витрати на рекламу
- розширити сітку продажу товару
- розробити систему стимулювання покупців
- нічого не застосовувати
- піти з ринку
- інші вкажіть.
Список використаних джерел........................ .............................. ........................20
   
Список літератури

1. Азоев Г.Л, Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996
2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб., 1999.
3. Баранчеев В. Стратегический анализ: технология, инструменты, организация //Проблемы теории и практики управления. 1998. № 5.
4. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. М., 1997.
5. Виханский О. С. Стратегическое управление. М., 1995.
6. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій.-К.:МАУП,1998.-188 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.