15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Маркетингова політика розподілу, як складова комплексу маркетингу№ роботи: 1427
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Маркетингова політика розподілу, як складова комплексу маркетингу…………………………………………………… …………….……..3
11. Сутність, функції і типи каналів розподілу товарів виробничого призначення………………………………………………… …………………….5
21. Концепція системи державного замовлення…………………………….…..8
31 . Вибір каналів розподілу………………………………………………..… …10
Завдання 4……………………………………………………………...... .………15
Фірма „Тандем” постачає комплектувальні машинобудівному підприємству S=25 тис. одиниць за рік.
Витрати на поставку одного комплекту становлять А=1,2 грн., а утримання на складі одного комплекту обходиться фірмі в і=28 коп./комплект.
1) Розрахуйте оптимальний розмір виконання замовлення фірмою, якщо підприємство-споживач вимагає від постачальника періодичного постачання комплектів з однаковим інтервалом часу між замовленнями протягом цілого року
2) Визначте, який буде інтервал між поставками. Вважайте, що в році 252 робочі дні.

Список використаних джерел…………………………………………………..16
   
Список літератури

1. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
2. Гарковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
3. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
4. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
5. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
6. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
7. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.