13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Кон’юнктурні цикли№ роботи: 1426
розділ: Комерційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

1. Кон’юнктурні цикли......................... .............................. .............................. .......3
2. Прямі договірні зв’язки торгових підприємств з виробниками товарів та їх ефективність.................. .............................. .............................. .............................. .7
3. Комплексна модель оцінки ринкового потенціалу торгово-посередницьких структур...................... .............................. .............................. .............................. ..10
Задача 1............................. .............................. .............................. ..........................14
Визначити термін окупності капітальних вкладень на реконструкцію магазинів на основі наступних даних:
- вартість основних фондів до реконструкції 66 тис. грн, після реконструкції – 79 тис. грн;
- прибуток до реконструкції – 13,5 тис. грн, після реконструкції – 20 тис. грн.

Задача 2............................. .............................. .............................. ..........................15
На основі наведених нижче даних (таблиця 10) розрахувати плановий приріст товарних запасів на IV квартал поточного року по окремих товарних групах та проаналізувати відповідність обсягу надходження товарів товарним потребам підприємства за допомогою розрахунку коефіцієнта відповідності.
На основі проведених розрахунків дати характеристику достатності товарного забезпечення.

Задача 3............................. .............................. .............................. ..........................17
Підприємству слід скласти короткостроковий прогноз обсягу збуту продукції А. Для прогнозування обсягу збуту прийнято рішення використати метод Дельфі – один з методів експертних оцінок. Дані проведеного опитування експертів про перспективи обсягу збуту представлені в таблиці 11.

Експерти 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Продукція 10 11 15 12 16 17 19 13 14 16 15 9 11 20 22

Продовження таблиці 11
Експерти 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Продукція 24 19 18 17 15 14 12 18 20 10 14 13 21

На основі даних таблиці слід скласти короткостроковий прогноз обсягу збуту продукції.

Список використаних джерел........................ .............................. ........................21
   
Список літератури

1. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг (за ред. проф. Апопія В.В., проф.. Гончарука Я. А.). – Львів, Видавництво ЛКА, 2001. – 450 с.
2. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли: Пер. с англ. – СПб: изд-во "Питер", 1999.-448с.
3. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підручник (Під ред. Н.М. Ушакової). – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.
4. Организация и технология торговых процессов: Учебник / Ф.Г. Панкратов, Э.А. Арустамов, П.Ю. Балабан и др.; Рук. авт. колл. Ф.Г. Панкратов. – М.: Экономика, 1990. – 304с.
5. Осипова Л.В., Синеева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000.
6. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.
7. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
8. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.
9. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.