16 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Походження терміна та історія логістики, сучасні визначення логістики№ роботи: 1423
розділ: Логістика
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Походження терміна та історія логістики, сучасні визначення логістики..................... .............................. .............................. .............................. ....3
2. Логістичний сервіс. Логістичний підхід до обслуговування споживачів.................... .............................. .............................. .............................. ..8
3. Ситуація...................... .............................. .............................. ............................13
Необхідно визначити рівень сервісного обслуговування підприємства, яке торгує меблями та комплектуючими до кухоних наборів. Загальна номенклатура комплектуючих цієї категорії меблів нараховує 20 видів, з яких на підприємстві постійно є у наявності лише 10 видів.
Список використаних джерел........................ .............................. ........................14
   
Список літератури

1. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика. — М.: -ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 432 с.
2. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика. Интегрированная цепь поставок. — М.: Олимп-бизнес, 2006. - 640 с.
3. Гаджинский А.М. Логистика. - М.: Маркетинг, 1998. - 228 с.
4. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. — 3-е изд., перераб. и доп. М.: Информационно-внедренческий центр „Маркетинг”, 2002. - 375 с.
5. Гвозденко А.А. Логістика в туризме. - М., 2004. - 272 с.
6. Джеймс С., Джонсон та iн. Современная логистика. — Пер. с англ. — М.:Издательский дом «Вильямс», 2002. - 624 с.
7. Захаров К. Логистика. М., - 2004. - 260 с.
8. Кальченко А.Г. Основи логiстики: Навчальний посiбник. - К.: «Знання», 1999. - 135 с.
9. Крикавський Є. Логiстика для економiстiв: Пiдручник. - Львiв: Видавництво Нацiонального унiверситету Львiвська полiтехнiка”, 2004. - 448 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.