22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль і значення реклами в сучасному суспільстві№ роботи: 1418
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Роль і значення реклами в сучасному суспільстві................... ........................3
2. Ситуація...................... .............................. .............................. .............................. 6
Журналісту сподобалося підприємство ресторанного господарства кафе "Гранд". Він вирішив поспостерігати за його діяльністю і згодом помістив на шпальтах місцевої газети невелику статтю та фотографію підприємця без його згоди. Чи відповідає закону дія журналіста та яка реакція на неї повинна бути з боку підприємця? Чи настає якась відповідальність у цій ситуації?
3. Поняття, суть паблік рилейшнз і паблісіті, їх відмітні особливості...............7
С писок використаних джерел........................ .............................. ........................14
   
Список літератури

1. Закону України «Про авторське право і суміжні права» вiд 23.12.1993 № 3792-XII
2. Лук’янець Т. Л Рекламний менеджмент: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с.
3. Рекламний менеджмент [Текст] : підручник / О.С. Тєлєтов . – Суми : Університетська книга, 2009 . – 365 с.
4. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
5. Гарковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
6. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
7. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
8. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
9. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
10. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.