15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі в сучасних ринкових умовах№ роботи: 1413
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ........3
1. Суть та основні завдання раціональної організації товаропостачання.............. 5
1.1. Вимоги до організації раціонального товаропостачання.............. ...................5
1.2. Принципи, форми та методи товаропостачання.............. .............................. ....8
1.3. Процес управління товаропостачанням............. .............................. ................15
2. Аналіз організації товаропостачання на роздрібно-торговельній мережі (ТОВ «Корвет»)..................... .............................. .............................. .............................. .....18
2.1. Методика визначення кількості і асортименту товарів....................... ...........18
2.2. Роль інформаційно-диспетчерських служб у вдосконаленні товаропостачання торговельної мережі........................ .............................. ............24
3. Оцінка організації товаропостачання ТОВ «Корвет»...................... .................26
Висновки. .............................. .............................. .............................. .........................31
С писок використаних джерел........................ .............................. ............................34
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. .......36

Висновки

Товар опостачання роздрібної торговельної мережі — це комплекс комерційних і технологічних операцій, спрямованих на доведення товарів до роздрібної торговельної мережі в кількості та асортименті, що відповідають попиту населення.
Раціональна організація товаропостачання ґрунтується на додержанні таких основних вимог:
— завезення товарів у роздрібні торговельні підприємства відповідно до обсягів та структури попиту населення і змін кон"юнктури торгівлі;
— ритмічне постачання товарів у роздрібну торговельну мережу в широкому асортименті і необхідній кількості з урахуванням товарного профілю торговельного підприємства;
— встановлення розмірів партій завезення з урахуванням наявних товарних запасів, обсягів одноденної реалізації і прийнятої періодичності завезення;
— визначення джерел постачання і найбільш ефективних у конкретних умовах форм і методів товаропостачання з урахуванням складності асортименту, обсягів виробництва товарів та територіальної віддаленості постачальників від торговельного підприємства;
— визначення кількості товарів і частоти їх завезення відповідно до типу і потужності торговельного підприємства, забезпечення його відповідними площами для зберігання та технологічним обладнанням (особливо холодильним);
— забезпечення мінімальних витрат на завезення та зберігання товарів у роздрібній торговельній мережі.
Раціональна організація постачання роздрібної торговельної мережі з урахуванням наведених вимог має базуватися на принципах плановості, безперебійності, ритмічності, оперативності, технологічності та економічності.
Розрізняють два методи товаропостачання; децентралізований (так званий «самовивіз») і централізований (в порядку централізованого завезення товарів — ЦЗТ).
З урахуванням порядку завезення товарів у роздрібну торговельну мережу розрізняють дві форми товаропостачання — транзитну і складську.
Під управлінням товаропостачанням розуміють систему управлінського впливу на процеси формування замовлень на товари, розробки та укладання угод з постачальниками, фізичного переміщення товарів від постачальників до торгових підприємств і формування товарних запасів та управління ними.
Для аналізу пропонується розглянути товариство з обмеженою відповідальністю «Корвет».
ТОВ «Корвет» було організовано з 07.08.2005 р. В своїй діяльності ТОВ «Корвет» керується статутом, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про господарські товариства”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та іншого чинного законодавства.
Асортимент товарів ТОВ «Корвет» досить широкий і нараховує 8 товарних груп та більше 6000 найменувань товарів. Основні товарні групи: паперова продукція, канцтовари, шкіргалантерея, офісні меблі, фототовари, шкільна продукція тощо.
На ТОВ „Корвет” застосовується балансовий метод, при якому обсяги потреби в товарах окремих груп чи товарних підгруп на наступний плановий (прогнозний) період визначаються на підставі даних про запаси товарів і обсяги їх реалізації.
Важливою умовою підвищення ефективності товаропостачання роздрібної торговельної мережі є створення інформаційно-диспетчерських служб (ІДС) в роздрібних торговельних підприємствах та на оптових базах.
бракує, ефективніше використовувати робочий час працівників торгівлі.
На ТОВ „Корвет” роль інформаційно-диспетчерських служб виконує відділ логістики.
Головними постачальниками товарів для ТОВ „Корвет” є:
ТзОВ «Торговий дім Писар»;
ТОВ «Кацоптторг»;
ТОВ «Полісвіт»;
ОАО «СВЕТОГОРСК»;
ТОВ «Тетрада»;
Видавництво «Школярик»;
ТОВ РПА «БРІСК»;
ТОВ «Гікон»;
ТОВ „Тон-арт”;
З усіма постачальниками укладенні довгострокові договори.
   
Список літератури

1. Апопій В.В. Організація торгівлі /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький, Ю.М. Хом’як. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.
2. Герасимчук З.В. Організація та технологія торгівлі /Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л., Вахович І.М. – Луцьк: Надстир’я, 2005. – 324 с.
3. Голошубова Н.О. Організація торгівлі /Голошубова Н.О. – К.: Книга, 2004. – 560 с.
4. Платонов В.Н. Организация торговли /Платонов В.Н.. — Мн.: БГЭУ, 2002. – 287 с.
5. Ковалев К. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть / Ковалев К., Уваров С., Щеглов П. – СПб.: Питер, 2007. – 272 с.
6. Круминьш Н., Витолиньш К. Логистика в Восточной Европе: Справочник по управлению системами логистики в Восточной Европе, или что неолбходимо знать, чтобы система логистики была на 30 % эффективнее. – Рига, Schenker, 2007. – 190 с.
7. Миротин Л. Б., Ташбаев И. Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения и процедуры. – М. ИНФРА-М, 2002. – 252 с.
8. Фролова Л. В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством / Фролова Л. В. – Донецьк, донДУЕТ, 2005.
9. Задоя О.А. Комерційна діяльність. – К.: Четверта хвиля, 2005 – 347 с.
10. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. –156 с.
11. Организация и технология торговых процесов/Под ред. Ф.Г. Панкратова. – М.: Экономика, 2004. – 311 с.
12. Парсяк В.Н. Рогов Г. К. Комерційна діяльність. – К.: Наук. Думка, 2005. – 128с.
13. Кулик В.А. Маркетинг. – К.: Знання, 2007. – 348 с.
14. Коваль О.Д. Маркетинг. – К.: Вища школа, 2004. – 402 с.
15. Мудрик В.Х. Маркетинг. – К.: Знання, 2004. – 551 с.
16. Мрамар Г.К. Комерційна діяльність. – К.: КНЕУ, 2004. – 440 с.
17. О. Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О.Ямпольской.— СПб.: Питер, 2001.— 964 с.— (Серия "Бизнес-класс").
18. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.
19. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
20. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.
21. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:
Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.