19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оптові закупівлі товарів на ярмарках та виставках№ роботи: 1412
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Суть, значення та умови закупівель товарів на виставках та ярмарках...................... .............................. .............................. .............................. .......5
1.1. Порядок підготовки та проведення закупівельної роботи на виставках та ярмарках...................... .............................. .............................. .............................. .......5
1.2. Вимоги до обслуговування та оформлення стендів, організації роботи........................ .............................. .............................. .............................. .........9
1.3. Характеристика комерційних рішень щодо участі в ярмаркових торгах торговельного підприємства.................. .............................. .............................. .......12
2. Аналіз організації закупівельної роботи на виставках – ярмарках (на прикладі ЗАТ „Фірма „Бакалія”).................... .............................. .............................. ..............15
2.1. Технологія укладання комерційних договорів..................... ...........................15

2.2. Характеристика документів, які отримують покупці від постачальників................ .............................. .............................. .............................. .18
3. Порядок проведення ярмарків та виставок постачання, порядок вирішення розбіжностей.................. .............................. .............................. .............................. ..21
Висновки та пропозиції.................... .............................. .............................. .............25
Додатки...... .............................. .............................. .............................. .......................30

В ступ

Особливого значення в сучасних умовах ринкових відносин набуває закупівля товарів, яка є основою ефективної діяльності підприємства на ринку. Закупівлі опосередковують з одного боку, вплив торгівлі на виробництво щодо визначення його обсягів, вдосконалення асортименту і підвищення якості товарів, а з іншого, - вплив виробництва на роздрібну торгівлю щодо формування нею торгового асортименту, розширення реалізації, поліпшення організації торговельного обслуговування, а також на підвищення рівня задоволеності матеріальних і культурних потреб населення.
Для виробників товарів та послуг закупівлі є не тільки гарантією їх збуту, але й забезпечують безперервність виробництва, ефективне функціонування підприємств. Для роздрібної торгівлі вони сприяють своєчасному надходженню товарів для досягнення власної мети, а для решти учасників товаропросування - гарантією виживання в умовах ринкової конкуренції.
Ярмарки і виставки як одна з форм забезпечення діяльності підприємств на товарному ринку мають хороші перспективи в умовах ринкової економіки.
Особливості розвитку ярмарків і виставок в даний час визначаються мірою просування ринкових реформ. Тільки в умовах ринкового господарства і наявності на ринку підприємств, здатних самостійно встановлювати і розвивати господарські зв’язки, керуючись при цьому критеріями вигідності, оптові ярмарки і виставки можуть стати максимально ефективними.
Формування ринкової інфраструктури сприяє розвитку спеціалізованих виставок і ярмарків, що забезпечують розширення обсягів пропонованої продукції однієї товарної групи.
Мета роботи – аналіз оптових закупівель товарів на ярмарках та виставках. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:
- вивчити орядок підготовки та проведення закупівельної роботи на виставках та ярмарках; вимоги до обслуговування та оформлення стендів, організації роботи; карактеристику комерційних рішень щодо участі в ярмаркових торгах торговельного підприємства;
- провести аналіз організації закупівельної роботи на виставках – ярмарках на прикладі ЗАТ „Фірма „Бакалія”; розглянути технологію укладання комерційних договорів; дослідити характеристику документів, які отримують покупці від постачальників;
- розглянути порядок проведення ярмарків та виставок постачання, порядок вирішення розбіжностей;
- зробити висновки та запропонувати пропозиції по вдосконаленню даного питання.
Об’єкт дослідження курсової роботи ЗАТ „Фірма „Бакалія”.
Предмет дослідження – діяльність щодо оптових закупівель товарів на ярмарках та виставках.

Висновки та пропозиції

Особливості розвитку ярмарків і виставок в даний час визначаються мірою просування ринкових реформ. Тільки в умовах ринкового господарства і наявності на ринку підприємств, здатних самостійно встановлювати і розвивати господарські зв’язки, керуючись при цьому критеріями вигідності, оптові ярмарки і виставки можуть стати максимально ефективними.
Рішення підприємства про просування своїх комерційних інтересів за допомогою участі в торговельних ярмарках або виставках, залежить, насамперед, від двох наступних факторів:
1. Від тенденції до участі в ярмарках, що спостерігається в галузі, до якої це підприємство належить.
2. Від масштабів, у яких основні конкуренти підприємства використовують ярмарки й виставки як засіб просування своєї продукції на ринку.
Дуже важливою складовою експозиції є стенд як такий. Він створює загальний образ підприємства-експонента в мініатюрі, відбиває його загальну підприємницьку культуру.
Стенд — це комплекс орендованої підприємством площі, а також елементи конструкції (оформлення) та комунікативних засобів. Стенд має бути настільки виразним, щоб з першого погляду розкрити мету участі експонента у виставці (ярмарку) та закарбуватися в пам’яті відвідувачів.
Метою дiяльностi ЗАТ «Фірма «Бакалія» є задоволення потреб в його послугах (роботах, товарах) та реалiзацiя на основi отриманого прибутку iнтересiв акцiонерiв Товариства, а також соцiальних i економiчних iнтересiв трудового колективу.
Укладання договорів на поставку товарів ЗАТ „Фірма „Бакалія” здійснюється безпосередньо на ярмарку. Крім того, на ярмарку сторони можуть уточнювати умови раніше укладених договорів і асортимент поставки товарів.
Договори на продаж (поставку) товарів на ярмарках укладаються за наданими підприємствами-виробниками зразками та моделями товарів, а в окремих випадках - за каталогами, проспектами тощо.
Організації комерційних зв’язків оптового підприємства з покупцями здійснюється на основі різного роду документів (проекти договорів, специфікацію, технічні описи моделей).
Загальний порядок укладення цивільно-правових договорів встановлений статтями ЦК. Пропозиція повинна містити вказівки щодо всіх суттєвих умов майбутнього договору і бути зверненою до певної особи.
До товаросупровідних документів і документів на оприбуткування товарів належать:
- накладна — один із головних товаросупровідних документів. У накладній вказують номер і дату її складання, найменування постачальника і покупця, найменування і короткий опис товару, якісну інформацію (марку, гатунок, розмір), кількість, ціну і загальну суму товару;
- товарно-транспортна накладна — складається постачальником і є документом, що супроводжує надходження на торгівельне підприємство товару автомобільним транспортом;
- залізнична накладна — супровідний документ у разі надходження товару залізничним транспортом. До залізничної накладної можуть додаватися специфікації та пакувальні листки, про що обов’язково робиться відмітка у накладній. Залізнична накладна передається представникові підприємства-одержувача на підставі доручення;
- специфікація — містить перелік усіх видів товарів, що становлять конкретну партію;
- пакувальний листок — містить перелік усіх видів і сортів товару, що перебувають у кожному товарному місці;
- інші документи.
Процес організації виставки є складним комплексом організаційних, договірних, а в деяких випадках і дипломатичних заходів. Іноді організація великої виставки займає 1-2 роки.
Підготовка і проведення виставки включає наступні етапи
1. Ухвалення рішення про проведення виставки.
2. Офіційне оголошення про проведення виставки із зазначенням цілей, основної тематики, термінів подання заявок і роботи виставки.
3. Формування структури управління підготовкою і проведенням виставки. Прийняття заявок на участь у виставці. Наприклад, на великих виставках він закінчується, як правило, за 2, 3 або 5 міс. до початку роботи виставки.
4. Комплекс підготовчих організаційно-технічних заходів (розподіл виставкової площі між учасниками, визначення розмірів авансових платежів і т. д.).
5. Монтаж експозиції - повинен бути закінчений за 4$ год. до відкриття виставки,
6. Урочисте відкриття виставки й офіційний перегляд.
7. Відкриття виставки для відвідувачів.
8. Забезпечення робочої програми виставки.
9. Офіційне закриття виставки.
10. Демонтаж виставкової експозиції.
11. Підбиття підсумків виставки.
   
Список літератури

1. Положення про порядок проведення міжобласних оптово-промислових ярмарків, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.95. - №693
2. Андрушенко О.В., Близнюк С.В. Особливості розвитку маркетингового середовища торговельних підприємств України. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери, КДТЕУ, Київ. 1998
3. Апопій В.С., Комерційна діяльність на ринку товарів та послу. – К. 2002
4. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. – М.: Экономика, 1990
5. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навч. посібник. – К.: "Професіонал". – 2004. -288 с.
6. Башина О.Э., Белявский И.К. Статистика коммерческой деятельности. – М.: Финстатинформ, 1996.
7. Васильев Ю.Т., Синельчик Л.В. Вибір торговельним підприємством засобів стимулюючого впливу на покупців. Зб. наук. праць. Маркетинг. Торгівля та практика. КДТЕУ, Київ, 1996
8. Голошубова Н.О., Фесюк В.А. Навчальний посібник. ч.2. Організація роздрібного продажу товарів. – К.: КДТЕУ, 1994.
9. Дашков Л.П., Памбухчияну В.В. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений. – М.: НВУ «Маркетинг», 1995.
10. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства . –К.: КНТЕУ. – 2005. – 278 с.
11. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва. – К.: ЦУЛ . – 2006. - 780 с.
12. Криковцева Н.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г. Комерційна діяльність: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ. – 2007. - 296 с.
13. Локтєв Е.М., Базилев В.В., Саркисян Л.Г., Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності.Ч.2: Практикум. – К.: Видавництво Європейського університету. - 2005. – 383 с.
14. Мазаракі А.А., Карсєкін В.І., Воронова В.М., Дорошенко В.І. Територіальна організація внутрішньої торгівлі України., Київ, КТЕУ, 1992.
15. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
16. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. – М.: Информационно внедренческий центр «Маркетинг», 1996.
17. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник. – К.: "Каравела" . – 2005. - 400 с.
18. Фомин Г.П. Математические модели и модели в коммерческой деятельности: Ученик. – М.: Финансы и статистика . – 2005. – 616 с.
19. Критсотакис Я.Г. Торгові ярмарки і виставки. Техніка участі і комунікації - Москва. 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.