21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка стратегії фінансової санації підприємства№ роботи: 141
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Сутність, значення та методологічні основи проведення фінансової санації підприємства.................. .............................. .............................. .....................5
Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.................. .10
2.1. Загальна характеристика підприємства…………………………………….... 10
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..11
2.3. Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. .........16
Розділ 3. Розробка моделі проведення фінансової санації на підприємстві........21
Виснов ки............................ .............................. .............................. ............................25
Список використаних джерел........................ .............................. ............................27
   
Список літератури

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998.
2. Бандурка А.М., Червяков И.И., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учеб. – Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999.
3. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителей. – М.: ИНФРА-М: Премьер, 1995. – 202с.
4. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000,
5. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2004, 608 с.
6. Берзинь И. Э. Экономика фирмы.-М., 1997.
7. Богиня Н. Та ін. Основи ринкової економіки.-К., 1992.
8. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2005.
9. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2005. - 400 с.
10. Гризунов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия. – М., 1997. – с. 160.
11. Горняк О.В. Напрямки та чинники підвищення ефективності сучасного підприємництва. // Актуальні проблеми економіки №6, 2003, с.35-39.
12. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації / Бойчик І. М., Харів П. С. та ін. - 2-е вид., випр. і допов. - К.; Львів: Каравела: Новий Світ, 2001. - 292 с.:.
13. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
14. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: 1992 г.
15. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1998 г.
16. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1999 г.
17. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. - 185 с.
18. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.
19. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2003. - 219 с.
20. Севрук М.А. Экономический анализ в условиях самостоятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1995 г.
21. Сергеев И. В. Экономика предприятия.-М., 1997.
22. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2003. - 286 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.