21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Жіночі образи в романах Кнута Гамсуна№ роботи: 1400
розділ: Зарубіжна література
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
РОЗДІЛ 1. ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ КНУТА ГАМСУНА...............5
1.1. Основні віхи життя К. Гамсуна....................... .............................. ..................5
1.2. Творчість Кнута Гамсуна....................... .............................. ............................9

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ТВОРЧОСТІ КНУТА ГАМСУНА....................... .............................. .............................. ..........................19
2.1. Проблеми жінки в романі „Пан”......................... .............................. ............19
2.2. Образ жінки в романі „Остання відрада”...................... .............................. .21
2.3. Характеристика образів жінки в романі „Вікторія”.................... ................24
ВИСНОВКИ.. .............................. .............................. .............................. ...............29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......31

ВСТУП


Актуал ьність теми дослідження. Справжнім феноменом літератури XX століття стала творчість норвезького письменника Кнута Гамсуна. Майстер психологічного аналізу, тонкий лірик, він умів передати ледве помітні порухи людської душі.
Кнут Гамсун залишив різноманітну і велику творчу спадщину: проза і поезія, драматургія і публіцистика. Творча манера Гамсуна поєднує у собі натуралізм, символізм і неоромантизм. Властиві Гамсуну й імпресіоністичні тенденції.
На його думку, розрив духовних зв’язків між людьми, порушення гармонії природи, як наслідки жорстокості цивілізації, були небезпечні не тільки для його сучасників, а й для майбутніх поколінь. Письменник вважав, що почуття і переживання - це «особливе повітря, яким дихає кожна епоха», і важливо, щоб воно залишилося сповненим ароматів трав і дерев, а не гіркого присмаку цивілізації.
Багато уваги Кнут Гамсун у своїх творах приділяв жінкам. Жінкам у його творах притаманні різноманітні риси: від тендітних і ніжних, до хвалькуватих та самозакоханих.
Творчість Кнута Гамсуна досліджувалась багатьма літературними критиками, таким як: Сучков Б., Анічков Е., Градовським А., Гурдузом А., Лисенком Н., Пелешенком Ю. та багатьма іншими. Проте мало хто з дослідників звертав увагу саме особливість жіночих образів у творчості письменника.
Об’єктом дослідження роботи є творчість норвежського письменника Кнута Гамсуна, предметом – питання, що стосуються жіночих образів у вторчорсті К. Гам сіна.
Мета роботи – дослідження жіночих образів у творчості К. Гамсуна.
Завдання роботи:
- дослідити основні віхи життя К. Гамсуна;
- розглянути творчість Кнута Гамсуна;
- визначити проблеми жінки в романі „Пан”;
- вивчити образ жінки в романі „Остання відрада”;
- охарактеризувати образи жінки в романі „Вікторія”;
- зробити висновки.
Інформаційною базою роботи є навчальні посібники, періодична література, Інтернет-ресурси, а також твори письменника („Пан”, „Остання відрада”, „Вікторія”, та інші).


ВИСНОВКИ


Кнут Гамсун залишив різноманітну і велику творчу спадщину: проза і поезія, драматургія і публіцистика. Творча манера Гамсуна поєднує у собі натуралізм, символізм і неоромантизм. Властиві Гамсуну й імпресіоністичні тенденції.
Гамсун стверджував, що створює людський характер, який підпорядковується внутрішнім, іноді — фізіологічним, імпульсам. Гамсуна важливим був не тільки психічний стан, а й фізіологічні відчуття, які разом керують настроєм і навіть думками та вчинками людей. У нього наприкінці XIX ст. з"явилися настільки незвичні персонажі, настільки незвичні типи психології, що не враховувати його відкриттів уже не могла література наступних років.
У романі „Пан” письменник зображує два протилежних типи жінок.
Едварди — жінки, по-гамсунівськи зламаної цивілізацією, егоїстичної, двоїстої, марнославної, котра прагне панувати і водночас бути щасливою, переростає у ряд випробувань і принижень, яких він не позбувається до кінця свого життя,
Другою жінкою, з якою доля звела лейтенанта Глана у північній глушині, була дружина коваля Єва. Подружнє життя Єви було сірим, одноманітним, сповненим щоденної важкої праці. Вона без нарікань зносила його. Любов обертає Єву із покірної істоти на особистість, яка світиться любов’ю. Вона живе своїм почуттям, яке окрилює її. У Єви немає страху перед чоловіком. її не лякають утиски ревнивого Мака.
Роман "Остання відрада" (1912) є одним із найвиразніших ідейних маніфестів автора, реакцією на зміни в соціально-економічному житті Норвегії, пов"язані з припливом іноземного капіталу, руйнацією традиційного сільського укладу життя, нестримним процесом урбанізації. К.Гамсун піддає критиці "модні" навколофеміністичні соціальні концепції і протиставляє їм традиційний тип норвезької жінки, яка самореалізовується в ролі зразкової матері та хранительки домашнього вогнища.
У романі „Вікторія” письменник відображає тендітну натуру жінки, з ніжністю описує її почуття, яке згодом перейшло у кохання. Але на жаль, на той час дівчата не могли самі собі обирати наречених і ставали заручниками батьків. Автор вдало підбирає сюжети і тим самим наповнює своїх героїв контрастністю та передає драматичність твору.
   
Список літератури

1. А. Андронік. Загіпнотизований природою або нетлінна молодість міфу. Матеріали до вивчення роману К. Гамсуна "Пан" // Зарубіжна літ. - 1999. - № 4.
2. Абрамович Н.Я.Кнут Гамсун: (Общий очерк о жизни и творчестве). –М.: Заря,1910. – 50 с.
3. Аничков Е.Кнут Гамсун //Аничков Е.Предтечи и современники. На Запад. – СПб.: Север,1961. – С.411-444.
4. Відлуння самотності: Кнут Гамсун та контексті українського модернізму /Упоряд. Ю. Ємець -Доброносова. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській літературі. К.: Факт,2003. – 472 с.
5. Воронский А.Кнут Гамсун //Воронский А. Искусство видеть мир: Портреты. Статьи. – М.: Сов. писатель,1987. – С. 335-348.
6. Гамсун Т. Кнут Гамсун –мой отец /Пер. с норв. Л.Горлиной, О.Вронской; Вступ. ст., коммент.Н.Будур.– М.: Терра - Книжный клуб, 1999. – 462 с.
7. Гамсун К. Пан // Гамсун К. Собр. соч.: В 6 т. - М., 1991. - Т.1. - С.458
8. Гамсун Кнут. Мистерия. Роман.- В кн. Северные сборники. Кн.2 и 3. -СПб. Шиповник, 1908.- С.76.
9. Гамсун Кнут. Норвежская литература // Гамсун К. В сказочном царстве: Путевые заметки, статьи, письма. - М.: Радуга, 1993. - С. 303-324.
10. Гамсун К. Последняя отрада // Последняя отрада. Последняя глава. - Москва: "Эй-Ди-Лтд", 1994.
11. Ганіч Н.І., Друзі О.Ф. Кнут Гамсун «Пан»: матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література. – 1999. – № 6. – С. 43-50.
12. Германский национал-социализм (под ред. В.Пруссакова). - Москва:
"Паллада", 1994.
13. Горький М. Кнут Гамсун //Горький М. Несобранные литературно -критические статьи. – М.: Худож. лит., 1981. – С.321-325.
14. Градовський А.В. Під знаком Ероса, Танатоса. Кнут Гамсун, "Пан" і Михайло Коцюбинський, "Тіні забутих предків" // Зарубіжна літ. - 1999. - № 3
15. Гурдуз А.І. Мета героїв романів Кнута Гамсуна: динаміка пантеїстичного світосприйняття // Всесвітня література. – 2004. – № 2. – С.54-57.
16. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гречаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. – К., 2007 . – С.168-175; 359-364
17. История зарубежной литературы ХХ века, 1871-1917. / В.Н. Богословский, З.Т. Гражданская, С.Д. Артамонов. – М.: Просвещение, 1989. – С. 210-211.
18. Зарубіжна література XX століття. Посібник. / За ред. О.М. Ніколенко, Н.В. Хоменко, Т.М. Конєвої. - К.: Видавничий центр "Академія", 1998.
19. Лисенко Н.О., Пелешенко Ю. В. Кнут Гамсун і українська література //Язык и культура: 2-я Междунар. конф.: Тезисы /Киев. ун -т им. Т.Г.Шевченко, Укр. ин –т междунар. отношений; Сост. С. Б. Бураго. –К., 1993. – Ч.2. - С.49-50.
20. К. Гамсун. "Пан". Пер. з норвезької Л. Пахаревського та Г. Кирин // Тема. Громадський науково-методичний журнал. - 1999. - № 1.
21. Кирпа Галина. Дослідник людської душі - Кнут Гамсун // Тема. Громадський науково-методичний журнал. - 1999. - № 1.
22. Кнут Гамсун. Собрание сочинений в шести томах. Том второй. Виктория; Под осенней звездой; Бенони; Роза. Романы. Москва, «Художественная литература», 1991г.
23. Ковалева Т.В. и др. История зарубежной литературы (Вторая половина ХIX – начало ХХ века). – Минск: Завигар, 1997. С. 130-165.
24. Куприн А. О Кнуте Гамсуне. В кн. Северные сборники. 1958. кн.2-3.
25. Куприн А. О Кнуте Гамсуне // Куприн А. Собр. соч.: В 9 т. - М., 1964. - Т.9. - С.471.
26. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. - Київ: "Основи", 1993.
27. Неустроев В.П. Литература скандинавских стран. - М.: Изд-во МГУ, 1980.
28. Нефедов В.П. История зарубежной критики и литературоведения. - М.: Высшая школа, 1988.
29. Основные произведения иностранной художественной литературы (под ред. Г.Харитонова). - Москва: "Книга", 1980.
30. Сучков Б. Кнут Гамсун //Гамсун К. Собр. соч.: В 6 т. - Т.1. - С.21.
31. Шпиталь А.Г. Кнут Гамсун // Зарубіжна літ. - 1997. - № 6.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.