20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування теорії та практики менеджменту, етапи його становлення№ роботи: 1399
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Формування теорії та практики менеджменту, етапи його становлення...........3
2. Склад і характеристика розділів положення про структурний підрозділ та посадової інструкції.................... .............................. .............................. ....................6
3. Методи управління конфліктною ситуацією.Природа організаційних змін і управління ними.......................... .............................. .............................. ..................10
4. Складіть третій та четвертий розділи (відповідно "Права" та "Відповідальність") посадової інструкції товарознавця малого торговельного підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..15
Список використаної літератури.................... .............................. ............................16
   
Список літератури

1. Глухое В.В. Менеджмент: Учеб. для вузов. — СПб.: Питер, 2007.— 608 с.
2. КузьмінО.Є, Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 416 с.
3. Мазаракі A.A. та ін. Менеджмент: теорія і практика. — X.: TOB "Атіка ЛТД", 2007. — 584 с.
4. Мальцева А. Менеджмент, стратеги с которыми побеждают. — К.: Максимум, 2006. — 320 с.
5. Менеджмент: практические ситуации, деловые игры, упражнения / Под общ. ред. О. А. Страховой. — СПб.: Питер, 2000.— 144 с.
6. Осовська ГЛ. Основи менеджменту: Навч. посіб. — К.: Знання, 2003. — 556 с.
7. Пилипенко СМ., Пилипенко АЛ.. Отенко BJ. Менеджмент: Навч. посіб. — X.: ХДЕУ, 2002. — 208 с.
8. Скібіцька Л.Ї. Менеджмент: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літ., 2007. — 416 с.
9. Скрипко Т.О., Ланда О.О. Менеджмент: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літ., 2006. — 176 с.
10. Шегда A.B. Менеджмент: Навч. посіб. — К. Знання, 2002.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.