17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Загальна характеристика страхового ринку України№ роботи: 1395
розділ: Страхування
тип: Контрольна робота
об'єм: 24
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

9. Загальна характеристика страхового ринку України....................... ....................3
19. Реклама страхових послуг........................ .............................. .............................. 6
29. Змішане страхування життя......................... .............................. ..........................8
3 9. Форми проведення перестраховувальних операцій...................... ...................13
49. Інвестиційна політика страховика.................... .............................. ...................15
Задача. .............................. .............................. .............................. .............................. .17
Визначити потребу у перестрахуванні чи співстрахуванні п’яти об’єктів (А, Б, С, Д, Е) за умови, що кожен рік один об’єкт гине, тобто ймовірність загибелі всіх об’єктів становить 20% при:
- однаковій вартості об’єкта при ціні 30 000 грн;
- вартості одного об’єкта у 100 000 грн, а решти – по 30 000 грн;
- вартості двох об’єктів у 100 000 грн; а решти – по 30000 грн;
- співстрахуванні п’яти однорідних об’єктів вартістю по 30 000 грн, коли страхування здійснюється трьома страховиками, де страховик Х страхує об’єкти А та Б, страховик У страхує об’єкт С, а страховик Z – об’єкти Д та Е.

Список використаних джерел........................ .............................. ............................24
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – 2-ге ви., перероб. І доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002.
2. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С.Осадець,
д-р екон. Наук, проф.. – К.: КНЕУ, 1998.
3. Страхова справа: Підручник. - К.: Товариство «Знання», КОО, 1998.
4. Страхування: теорія та практика: Навчально-методичний посібник / Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін.., За загальною редакцією проф.. Внукової Н.М. – Харків: Бурун Книга, 2004.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.