21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття аудиторського ризику та необхідність його оцінки

20


№ роботи: 1392
розділ: Аудит
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

4. Поняття аудиторського ризику та необхідність його оцінки........................ ....23

11. Аудит формування витрат підприємства.................. .............................. ............8

Задача 4............................. .............................. .............................. .............................. 12

Виробниче підприємство „Альянс” та аудиторська фірма „Аналітик” уклали договір на аудиторську перевірку організації та стану обліку основних засобів.

Завдання.

1. Скласти загальний план проведення аудиту згідно договору.

2. Навести перелік та зміст аудиторських процедур, які застосовуються в процесі виконання договору.Задача 8............................. .............................. .............................. .............................. 14

В ході аудиторської перевірки було встановлено, що у ІІІ кварталі звітного року підприємством паливно-енергетичного комплексу було віднесено на рахунок 91 „Загально виробничі витрати” витрати:

а) пов’язані з відпочинком дітей співробітників у сумі 3500 грн., як витрати на відрядження;

б) на придбання авіаквитків у сумі 1780 грн. (використані авіаквитки не були прикладені до авансового звіту);

в) на річну підписку періодичних видань 2700 грн., в т. ч. на журнал „Наталі”.

По інших позиціях бухгалтерська звітність повно та достовірно відображає фінансовий стан підприємства та результати його діяльності.

Необхідно:

а) охарактеризувати порушення;

б) обрати вид висновку аудитора;

в) підготувати текст висновку.Список використаних джерел........................ .............................. ............................16
   
Список літератури

1. Закон України “Про аудиторську діяльність”// Голос України. – 1993. - №99

2. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посібник. – К.:Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 363 с.

3. Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит: Курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2002. – 86 с.

4. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. - 402 с.

5. Кулаковська Л.П. Основи аудиту : курс лекцій. Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.