11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту продукції чорної металургії№ роботи: 1391
розділ: Зовнішньоекономічна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
1. Аналітична маркетингова оцінка ринку товарів чорної металургії...............4
1. 1. Аналіз світового ринку чорних металів....................... .............................. ....4
1.2. Аналіз українського ринку чорних металів....................... .........................7
2. Правове обґрунтування можливості здійснення зовнішньоекономічної угоди з експорту металу........................ .............................. .............................. ....14
2.1. Законодавча база.......................... .............................. .............................. .......14
2.2. Нормативно-правові умови здійснення даного проекту....................... .....15
3. Зовнішньоекономічний контракт...................... .............................. .................23
4. Економічне обґрунтування можливостей здійснення зовнішньоторговельної угоди та розрахунок її прибутковості................. ........34
ВИСНОВКИ.......... .............................. .............................. .............................. .......37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......39

ВСТУП

Чорна металургія є основним напрямком спеціалізації України у світовому поділі праці, питома вага галузі в структурі сукупного вітчизняного промислового виробництва становить близько 30%. Це зумовлено тим, що Україна має досить сприятливі природні передумови для виплавки чорних металів. Загальні запаси залізних руд України становлять 27,4 млрд. тонн, що становить близько 19% розвіданих запасів у світі. На другому місці після України стоять Росія (16%), третє та четверте ділять Китай і Бразилія (13%). Втім, при перерахунку на місткість заліза, Україна займає четверте місце (11%) після Росії і Бразилії (18%) й Австралії (14%), замикає п’ятірку Китай (9%).
У територіальній структурі України металургійні підприємства – ядро регіональних систем, що становить основу економіки й забезпечує підтримку необхідного рівня соціального забезпечення населення території.
Мета роботи – підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту продукції чорної металургії.
Завдання роботи:
- здійснити аналіз світового ринку чорної металургії;
- проаналізувати український ринок чорної металургії;
- вивчити правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди;
- розробити зовнішньоекономічний контракт;
- дати оцінку ефективності запропонованого проекту;
Інформаційною базою роботи є навчальні посібники, наукові праці, періодична література, а також нормативно-правові акти та матеріали різних конференцій.

ВИСНОВКИ

Пр отягом останніх років ринок чорних металів розвивався досить високими темпами. У 2009 році виробництво сталі у світі збільшилось на 6,5%, темп приросту до попереднього року у 2010 склав 10,3%.
Одним з основних факторів, який впливав на ціноутворення на світовому ринку сталі протягом останніх років, був баланс внутрішнього споживання та виробництва продукції чорної металургії у Китаї.
Теперішній стан металургійного комплексу України характеризується технологічним відставанням у порівнянні з розвинутими країнами Європи та світу. Структура металопродукції недосконала, низька частка металу, тонкого листа, жесті, прокату з покриттям, гнутих профілів.
Для переважної більшості країн основний збут продукції відбувається на внутрішньому ринку чи ринку щільно інтегрованої співдружності, як наприклад ЄС. У світі співвідношення між внутрішнім та зовнішнім продажем, змінюючись по регіонах, становить у середньому відповідно 80% та 20%. У випадку України драматизм ситуації полягає у зворотному співвідношенні, а саме: близько 85% прокату експортується і лише 15% споживається в середині країни. Крім того, питома вага галузі в структурі сукупного вітчизняного промислового виробництва становить близько 30%, а в структурі загального експорту – близько 34%.
Під впливом суттєвого збільшення обсягів виробництва сталі в Китаї суттєвих змін зазнала географічна структура українського експорту. Питома вага країн Азійсько-Тихоокеанського регіону у структурі вітчизняного експорту металопродукції у І півріччі 2010 року зменшилась до 13,9% , проти 22,3% у відповідному періоді попереднього року.
На законодавчому рівні, на сьогодні можна виділити фактично лише один акт, який прямо регулює порядок здійснення державного контролю в галузі чорної металургії в Україні, що, безумовно, можна оцінити позитивно та вважати певним кроком уперед на шляху чіткої та комплексної нормативної фіксації засад державного контролю в цій сфері. Таким актом є Закон України від 05 травня 1999 року (із наступними змінами та доповненнями) „Про металобрухт”.
У даній курсовій роботі було досліджено передумови укладання експортного контракту на поставку прокату. Поставка здійснюється до Польщі.
Отже, даний контракт є ефективним, підприємство має високий рівень рентабельності за значної загальної суми прибутку.
   
Список літератури

1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к-96-ВР.
2. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 № 959-XII.
3. Закон України „Про податок на додану вартість”( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 21, ст.156 ) Із змінами, внесеними згідно із Законами вiд 03.04.1997 № 168/97.
4. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-IV.
5. Указ Президента України від 15 липня 1999 р. № 861 „ Про порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України”.
6. Постанова КМУ від 12 липня 1999 р. № 1228 "Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення ...".
7. Постанова КМУ від 15 липня 1997 р. № 767 „Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю".
8. Постанова КМУ від 28 липня 2003 р. № 1166 "Про затвердження порядку справляння і розміру плати за видачу документів у галузі державного експортного контролю".
9. Постанова КМУ від 28 січня 2008 р. № 86 „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання" Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання.
10. International Institute of Steel and Iron, www.worldsteel.org
11. Iron and Steel Statistics Bureau, www.issb.co.uk
12. Маркетинговые исследования, www.marketsurveys.ru
13. Державний комітет статистики України, www.ukrstat.gov.ua
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.