18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Показники і методи вимірювання продуктивності праці№ роботи: 139
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 38 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..............3
1. Теоретичні основи продуктивності праці......................... .............................. ..........5
1.1. Сутність та значення продуктивності праці......................... .............................. ...5
1.2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці......................... ............7
2. Аналітичні аспекти продуктивності праці на прикладі ДП „Оріон”....................15

2.1. Загальна характеристика ДП „Оріон” та основні напрямки його діяльності.................... .............................. .............................. .............................. ..........15
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності.................... .......18
2.3. Аналіз використання робочого часу на підприємстві.................. .......................18
2.4 . Аналіз використання продуктивності праці на ДП „Оріон”....................... ......22
3. Шляхи підвищення продуктивності праці......................... .............................. ......28
Висновки............ .............................. .............................. .............................. ...................36
Додатки ……………………………………………………………………………… ...31
Список використаної літератури…................... .............................. .............................3 8
   
Список літератури

1. Богиня Основи економіки праці К.: 2000
2. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : Навч. посіб. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -440 с.
3. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000,
4. Горелов Н.А. Экономика трудовых ресурсов. Учебное пособие для экономических специальностей вузов / Под ред. А.З. Майкова – М.: Высшая школа 1980-327 с.
5. Горелов Н.А. Эффективное управление трудовыми ресурсами Л.: ЛДНТП, 1983-27 с.
6. Грішнова О.А. Якість робочої сили – запорука конкурентоспроможності підприємства. / механізм регулювання економіки – 2001 - № 1-2 с. 144-150
7. Дорошенко Л.С. Управление трудовыми ресурсами : Учебное пособие – К.: МАУП, 1997 60 с.
8. Завіновська Економіка праці К.: 2000
9. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
10. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
11. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2003.
12. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
13. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного – Вид. 2-ге перероб. Та доп. – К.:КНЕУ, 2000 – 528,іл.
14. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко.-К.:КНЕУ, 2001-540 с.
15. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1999 г.
16. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнузування (мікро- та макрорівень):Навч.-метод. посіб.-2-ге вид.- МАУП, 1998- 272 с. без вкладок- Бібліогр.: с. 266-Рос.
17. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів.- Львів: Світ, 1995.-328 с.:іл.
18. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства. – К.: «Хрещатик», 1999.
19. Трудові ресурси підприємства і продуктивність праці. / Зубовський В.М. Економіка підприємства. Опорний курс лекцій – К.: 1999- с. 18-27
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.