20 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту взуття№ роботи: 1389
розділ: Зовнішньоекономічна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП…........................ .............................. .............................. .............................. 3
1. Аналітична маркетингова оцінка ринку взуття........................ ........................4
1.1 . Аналіз світового ринку взуття........................ .............................. ...................4
1.2. Аналіз українського ринку......................... .............................. .......................5
2. Правове обгрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди......................... .............................. .........................11
2 .1. Законодавча база.......................... .............................. .............................. .......11
2.2. Нормативно-правові умови здійснення даного проекту....................... .....12
3. Зовнішньоекономічний контракт з імпорту взуття........................ ................19
4. Оцінка ефективності запропонованого проекту....................... ......................26
ВИСН ОВОК.......................... .............................. .............................. .....................29
СПИСО К ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......31

ВСТУП

Формуван ня конкурентного внутрішнього ринку є необхідною передумовою забезпечення сталого економічного розвитку та стійкого стану економічної безпеки держави. Роль зовнішньої торгівлі при цьому постійно зростає в умовах поглиблення регіональних інтеграційних процесів, активним учасником яких є і прагне бути Україна. На сучасному етапі залежність насичення внутрішнього ринку від тенденцій зовнішньої торгівлі актуалізує проблематику державного регулювання експортно-імпортних потоків.
Потужності вітчизняної взуттєвої промисловості дозволяють виробляти до 120-130 млн. пар взуття щорічно. Проте останнім часом використовуються вони лише на 10-12 %.
Актуальність даної теми зумовлена імпортною динамікою українського ринку взуття та значною його орієнтацією на купівлю взуття закордоном.
Мета дослідження – вивчення особливостей проведення зовнішньоторговельної угоди по купівлі взуття закордон.
Об’єкт дослідження – ринок взуття. Предмет дослідження – особливості укладання та реалізації зовнішньоторговельної угоди по купівлі взуття закордон.
Завдання дослідження:
• аналіз світового ринку взуття та його сучасних тенденцій;
• аналіз українського ринку взуття та його сучасних тенденцій;
• аналіз законодавчої бази, що регулює здійснення зовнішньоторговельної угоди по купівлі взуття закордон;
• визначення економічної доцільності проведення зовнішньо-торговельної угоди по купівлі взуття закордон.
Інформаційною базою дослідження є періодичні спеціальні видання, що висвітлюють особливості розвитку ринку взуття.
   
Список літератури

1. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 38-39
2. Закон України «Про митну справу в Україні» від 25.06.91.
3. Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.92.
4. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.08.93.
5. Указ Президента «Про використання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 04.10.94
6. Формування споживчого ринку взуття : Дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Полтавський ун-т споживчої кооперації України. — Полтава, 2006. — 254арк.
7. Фролова В. Отраслевой обзор производителей обуви // Бизнес, № 49 (412), 2005. - стр.34-37.
8. Волошенюк А.В. Що одягаємо на ноги? // Галицькі контракти. - №46. – 2005.
9. Коваленко Р.В. Особливості товарного ринку в Україні. – К., 2004.
10. Бакалинская А . С каблучшими пожеланиями // Бизнес . № 4. 2008. С .85-87.
11. Кушнір В. М. Український ринок взуття: тенденції, проблеми, прогнози // Маркетинг в Україні. № 5. 2010 с. 12-16
12. http://www.marketing.net.ua
13. http://www.ukrstat.gov.ua/ Сайт Державного комітету статистики України
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.