12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Маркетингове дослідження ринку мінеральної води№ роботи: 1385
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 22
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Ринок мінеральної води та динаміка основних показників.................... ........4
2. Місткість ринку......................... .............................. .............................. ..............9
3. Конкуренція, SWOT-аналіз, світові лідери........................ ............................12
4. Проблеми і перспективи розвитку...................... .............................. ...............18
Висновки... .............................. .............................. .............................. ...................20
Список використаних джерел........................ .............................. ........................22

Вступ
Україна посідає четверте місце в Європі за обсягом розвіданих водних запасів — 2,4 млн/м3, водночас використовує свої водні запаси лише на кілька відсотків (близько 100 родовищ і півтисячі джерел).
До останнього часу ринок мінеральної та солодкої води був одним із найшвидше зростаючих в Україні. Власне, таким він сьогодні й залишається, хоча темпи його зростання вже не так високі, як, скажімо, ще два-три роки тому.
Особливості продажу мінеральної води в тому, що у кожному регіоні наявний переважно властивий даній місцевості асортимент цієї продукції та кілька загальнонаціональних торгових марок.
Попит на мінеральну воду має яскраво виражену сезонність. Улітку спостерігається його зростання майже в 1,5 раза. Водночас збільшується обсяг продажів мінералки в тарі меншої місткості, призначеної для разового споживання.
Маркетингове дослідження ринку мінеральної води дозволяє виявити динаміку обсягів виробництва, обсягів експорту, обсягів імпорту, місткість вітчизняного ринку, споживчі переваги, структуру споживання продукції, фактори, що впливають на стан галузі, конкуренцію на ринку, сильні та слабкі сторони ринку, інновації на ринку, проблеми і перспективи розвитку, світових лідерів даного ринку.


Висновки
Аналіз українського ринку мінеральної води за 2006-2010 рр. свідчить про скорочення в 2008-2009 рр. обсягу імпорту цього продукту на територію України в натуральних одиницях виміру. Так якщо в 2006 р. по відношенню до 2005 р. обсяг імпорту мінеральної води зріс на 55,5%, а в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. – на 64%, то 2008 р. по відношенню до 2007 р. спостерігається скорочення імпорту мінеральної води на 2%, а в 2009 р. порівняно з 2008 р. темп зниження імпорту цього продукту склав 25%. Однак, необхідно відзначити, що в 2010 р. цей показник зріс на 60% відносно 2009 р.
Динаміка обсягу експорту мінеральної води за межі України в натуральних одиницях виміру також не мала чітко вираженої тенденції. У 2006 р. в порівнянні з 2007 р. експорт мінеральної води скоротився на 67%, в 2007 р. порівняно з 2006 р. спостерігається збільшення експорту цього продукту на 12,5%. Зростання обсягу експорту мінеральної води в 2008 р. відносно 2007 р. склав 2,5 рази, а в 2009 р. тенденція змінилася на зворотну та відзначається зниження експорту мінеральної води на 54% по відношенню до 2008 р. У 2010 р. відносно 2009 р. спостерігається збільшення цього показника більш ніж у 3 рази.
Динаміка обсягу виробництва мінеральної води на території України в натуральних одиницях виміру в першій половині досліджуваного періоду характеризувалася позитивною тенденцією. Зростання виробництва в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. склав 14%, а в 2007 р. по відношенню до 2006 р. досяг 26%. Після цього тенденція зміни даного показника змінилася на зворотну. У 2008 р. відносно 2007 р. спостерігається незначне скорочення виробництва мінеральної води, темп якого склав 0,7%. Скорочення обсягу виробництва цього продукту в 2009 р. по відношенню до 2008 р. досягла 15%. Але в 2010 р. відносно 2009 р. знову має місце приріст цього показника, темп якого склав 13%.
Споживання мінеральної води на території України в 2009 р. по відношенню до 2008 р. скоротилося на 13%. У 2010 р. спостерігається приріст цього показника порівняно з 2009 р. на 10%.
Основним імпортером мінеральної води в Україні є Грузія. Незначна частка ринку розподілена між Росією, Францією та іншими країнами.
   
Список літератури

1. Ринок мінеральної води в Україні: основні тенденції розвитку // О. Бігус «Дзеркало тижня» №39, 11 Жовтень 2008
2. Вебер А.В. Knowledge-технологии в консалтинге и управлении / Вебер А.В., Данилов А.Д., Шифрин С.И. — СПб.: Наука и Техника, 2003. — 176 с.
3. Майстер Д. Советник, которому доверяют / Майстер Д., Грин Ч., Гал-форд Р.; пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Бук, 2004. — 264 с.
4. Менеджмент та маркетинг інновацій: монографія / [за ред. С.М. Ілляшенка]. — Суми: Університетська книга, 2004. — 616 с.
5. Почепцов Г. Г. Информация и дезинформация / Г. Г. Почепцов. — К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. — 256 с.
6. Мінералізація всієї країни // http://www.ukragroportal.com
7. Ринок мінеральної води в Україні // http://volwestgroup.com/uk/new s/view/524
8. http://www.souz-inform.com.ua

9. http://www.marketing.net.ua
1 0. http://www.vuzl.org/articles/m arketing/80-water-market
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.