19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вплив умов на рабочому місці на мотивацію працівників№ роботи: 1376
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Вплив умов на рабочому місці на мотивацію працівників................... ..........3
2. Особливості використання методів мотивації в різних країнах світу......................... .............................. .............................. .............................. ........5
3. На прикладі організації проаналізуйте дії менеджерів по мотивації на згуртування колективів підлеглих, розробіть пропозиції щодо їх удосконалення................. .............................. .............................. ...........................16

Список використаних джерел........................ .............................. ........................21
   
Список літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – с.157-163.
2. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 304 с.
3. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998. - 341 с.
4. Колот А. М. Мотивація персоналу. — К.: КНЕУ, 2002. - 324 с.
5. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання. — К.: КНЕУ 2003. – 207 с.
6. Крушельницька Я. В. К Фізіологія і психологія праці: - К.: КНЕУ, 2003. - 367 с.
7. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: ТОВ "УВПК", "ЕксОб", 2000. – 512 с.
8. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / За ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2004. – 327 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.