21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку, та перспективи його розвитку№ роботи: 1375
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 24
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку, та перспективи його розвитку...................... .............................. .............................. ...3
2. Аналіз показників фінансової стійкості організації................... ......................9
3. Проведіть аналіз факторів і резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції підприємства (на конкретному прикладі)..................... ...14
Список використаних джерел........................ .............................. ........................24
   
Список літератури

1. Баранчеев В. Стратегический анализ: технология, инструменты, организация //Проблемы теории и практики управления. 1998. № 5. с. 45-49
2. Байе М. Управленческая экономика и стратегия бизнеса. М., 1999.- 178 с.
3. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. М., 1997.
4. Виханский О. С. Стратегическое управление. М., 1995.
5. Рясних Є. Г. Фінансовий менеджмент. Х. 2004.
6. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1996.
7. Финансовый менеджмент / Под ред. д. э. н., проф., Н. Ф. Самсонова. - М.: Финансы, 1999.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.