28 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація стратегічного контролінгу на підприємстві№ роботи: 1374
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Організація стратегічного контролінгу на підприємстві.................. ...............3
2. Функціональні обов’язки менеджерів антикризових груп.......................... ....6
3. Проведіть дослідження використання машин, механізмів обладнання на вашому підприємстві.................. .............................. .............................. ...............10
Список використаних джерел........................ .............................. ........................18
   
Список літератури

1. Контроллинг как иструмент управления предприятием / Под. ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 297с.
2. Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент : Учеб. пособие для вузов. – М. ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 223 с.
3. Терещенко О.О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством // Фінанси України. 2001. - № 12. С.56-63.
4. Туленко Н.В. Антикризисный менеджмент // Персонал. – 1998. - №6. С.19-25
5. Менеджмент Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. — К.: Знання, 2004. —687 с.
6. Основи менеджменту Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник, для студентів вищих навчальних закладів. — К.: «Кондор», 2003 — 556 с.
7. Антикризове управління підприємством Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб-ник.Вид. 2-ге, виправл. і доп. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 504 с.
8. Антикризове управління підприємством Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: Підручник. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 824 с.
9. Стратегічний менеджмент Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 366 с
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.