18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація оптового продажу товарів через Інтернет-магазин№ роботи: 1370
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ 2
1. Мережева економіка в віртуальному просторі 4
1.1. Особливості мережевого ринку 4
1.2. Особливості господарської діяльності в Інтернет-середовищі 7
1.3. Методи і шляхи інтеграції підприємств в електронний ринок ………………….......13
1.4. Інтернет-магазин як форма ведення електронного бізнесу 20
2. Організація оптового продажу товарів через Інтернет на прикладі інтернет-магазину 0572.COM.UA 23
2.1. Організаційно-правова характеристика об’єкту дослідження 23
2.2. Організація торгівлі в інтернет-магазині 0572.COM.UA 24
2.3. Організація оплати покупок в інтернет-магазині 0572.COM.UA 26
2.4. Організація служби доставки Інтернет-магазина 0572.COM.UA 31
Висновки 36
Література 38

Вступ

На рубежі XX-XXI століть в світі відбулися істотні зміни, пов"язані з глобалізацією соціальних відносин і формуванням нового типу суспільного пристрою, - інформаційного суспільства, одним з пріоритетних напрямів розвитку якого виступає інформатизація всіх областей бізнесу.
Постійно росте вплив Інтернету на економіку. Сьогодні ми спостерігаємо ситуацію, коли величезна кількість бізнес-структур помалу переносить "центр тяжіння" своєї повсякденної діяльності на Інтернет-платформу. І мова вже не йде про просте створення керованого сприятливого позитивного іміджу фірми в глобальній мережі, що було актуальне років п"ять тому. Багато хто прагне перейти на сучасні рейки Інтернет-індустрії і йти на чолі тієї галузі, яку представляють. Це дає великий стимул для розвитку не тільки мережевих підрозділів і відділів, що відповідають за супровід і рекламу веб-серверу представництва фірми в Інтернет, але і сприяє виникненню абсолютно нових, нетрадиційних і тому незатребуваних методів роботи з Мережею, результати яких здатні приносити не тільки моральне задоволення керівництва, але і цілком відчутний дохід. Одним з таких методів є система ведення електронної комерції, що стала останнім часом для багатьох підприємств основоположним принципом організації господарської діяльності на ринку Інтернет-технологій.
Все більше жителів України вважають за краще купувати товари в Інтернет-магазинах, грати в інтернет-казино, читати інтернет-газети і журнали і спілкуватися з друзями через інтернет.
Швидко зростаюча Інтернет-аудиторія України є новим ринком збуту для компаній самого різного профілю. Відсутність географічних бар"єрів для реклами і розповсюдження товарів і послуг привертає в Інтернет-бізнес все нові підприємства.
Разом з тим, мережевий бізнес залишається порівняно новим явищем для вітчизняних підприємців, а обширний зарубіжний досвід не завжди може бути успішно застосований в Україні.
Як і у будь-якій іншій галузі підприємництва, в Інтернет-бізнесі заставою успішної роботи є жорстка орієнтація компанії на прибуток і максимальну економічну ефективність всіх дій.
Об"єктом дослідження є методика ведення бізнесу в мережі Інтернет, а також методики організації роботи оптового Інтернет-магазина.
Предметом дослідження є організації роботи Інтернет-магазина 0572.COM.UA.
   
Список літератури

1. Инькова Н. А. Современные интернет-технологии в коммерческой деятельности. - Омега-Л, 2007 г.
2. Уорнер М., Витцель М. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в XXI веке. - Добрая книга, 2005 г.
3. Сигел Д. Шагни в будущее. Стратегия в эпоху электронного бизнеса. - Олимп-Бизнес, 2007 г.
4. Основы организации бизнеса // Электронный учебный курс. – Кнорус, Инфофонд, 2008 г.
5. Ладонина Л. Книга руководителя интернет-проекта. Готовые маркетинговые решения. - Питер, 2008 г.
6. Ахромов Я. В. Системы электронной коммерции. - Оникс, 2007 г.
7. Юрасов А. В. Основы электронной коммерции. - Горячая Линия - Телеком, 2008 г.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.