21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація продажу товарів через Інтернет-магазин№ роботи: 1369
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Організація продажу товарів: її сутність та значення...................... ................5
2. Особливості господарської діяльності в Інтернет-середовищі........... ..........10
3. Інтернет-магазин як форма ведення електронного бізнесу....................... ....17
4. Аналіз ефективності організації продажу товару інтернет-магазином 0572.COM.UA................... .............................. .............................. .........................20
5 . Шляхи оптимізації організації продажу товарів Інтернет-магазином 0572.COM.UA................... .............................. .............................. .........................28
В исновки....................... .............................. .............................. .............................3 2
Список використаних джерел........................ .............................. ........................34
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 36

Висновки

Отже, організація продажу товарів є найважливішим об"єктом комерційної і маркетингової діяльності торгового підприємства.
Організація торгівлі являє собою сукупність упорядкованих і взаємодіючих організаційних елементів (торговельних підприємств, організацій, підсистем), що створюють цілісну систему, а також комплекс цілеспрямованих організуючих дій, що забезпечують функціонування торгівлі.
Вступаючи в електронний ринок, підприємство стає учасником мережевої економічної діяльності. Нові форми організації і управління зачіпають всі стадії господарської діяльності (від придбання ресурсів до збуту готовій продукції), якщо вони протікають в умовах єдиного ІЕП.
Інтернет-магазини є втіленням електронної комерції в її класичному розумінні (купівля-продаж товарів і послуг в Інтернеті). Інтернет-магазин є компанією, що здійснює торгівлю в Інтернеті за допомогою Web-сайта.
У найзагальнішому випадку інтернет-магазин складається з наступних елементів:
• Web-сайта, який, у свою чергу, підрозділяється на головну сторінку, каталог товарів з розгорненою інформацією по кожній позиції, прайс-листом і пошуковою машиною, систему навігації по сайту, систему реєстрації і авторизації користувачів, систему формування і підтвердження замовлення, систему підтримки клієнтів, розділ для партнерів;
• системи обробки замовлення;
• системи оплати;
• системи доставки товару;
• системи роботи з постачальниками;
• бек-офіса;
• маркетингової служби.
Об’єктом дослідження даної курсової роботи є Інтернет-магазином 0572.COM.UA (ТОВ «ДАК»).
Інтернет-магазин 0572.COM.UA було засновано в 2005 році.
0572.COM.UA - український Інтернет-магазин, що спеціалізується на продажі всіх видів цифрової і побутової техніки вітчизняного і зарубіжного виробництва.
Аналізуючи обсяги реалізованої продукції бачимо, що показник має зростаючу тенденцію. У 2008 році обсяги реалізації становили 2563,90 тис. грн., в наступних роках показник продовжував зростати і у 2010 році його значення було на рівні 3254,80 тис. грн. Темпи росту в 2009 році по відношенню до попереднього року становили 107,24%, у 2010 році – 118,37%.
Оцінюючи показники рентабельності ми бачимо, що підприємство має досить високий рівень рентабельності. У 2010 році рентабельність доходу становила 17,49%, а рентабельність витрат 17,49%. Звичайно дана ситуація вказує на високу ефективність організації комерційної діяльності на даному підприємстві.
Для порівняння конкурентних позицій підприємств розробимо карти стратегічних груп рівня цін на продукцію та широти асортименту. ТОВ „Дак” знаходиться в середньому ціновому діапазоні та має середню широту асортименту.
Одним із шляхів оптимізації організації продажу товарів Інтернет-магазину є вдосконалення управління асортиментом. Перерозподіл коштів на управління, виконаний відповідно до результатів АВС-аналізу, дасть зниження витрат на управління та одночасно підвищить його ефективність.
   
Список літератури

1. Апопій В. В., Бобенко С.Г. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. – К., 2002.
2. Ахромов Я. В. Системы электронной коммерции. - Оникс, 2007 г
3. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.—
М.: Экономика, 1990.—206 с.
4. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. Донецьк: 2002.— 562 с.
5. Балабанова Л.В. та інші. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник для вузів.— Донецьк: АСНА, 1998.— 146 с.
6. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
7. Баширов И.Х. Коммерция: учебное пособие.— Донецк, 1994.
8. Баширов И.Х. Коммерческая деятельность на рынке товаров
и услуг.— Донецк: ДКИ, 1993.
9. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский
институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.
10. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємства:м Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2009. – 780 с.
11. Инькова Н. А. Современные интернет-технологии в коммерческой деятельности. - Омега-Л, 2007 г.
12. Криковцева Н. О., Казаква О.Б. Комерційна діяльність. – К., 2009.
13. Ладонина Л. Книга руководителя интернет-проекта. Готовые маркетинговые решения. - Питер, 2008 г.
14. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского.— СПб.: Питер, 1999.— 448 с.— (Серия "Теория и практика менеджмента").
15. Лучко М. Р., Адамик О. В. Облік комерційної діяльності: Підручник. – Тернопіль, 2008. – 441 с.
16. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности (в вопросах и ответах): Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001. - 320 с.
17. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
18. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.
19. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:
Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
20. Пигунова О.В., Аниськова О.Г. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002.— 117с.
21. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
22. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник.— М.:
ИНФРА-М, 2000.— 248 с— (Серия "Высшее образование").
23. Уорнер М., Витцель М. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в XXI веке. - Добрая книга, 2005 г.
24. Юрасов А. В. Основы электронной коммерции. - Горячая Линия - Телеком, 2008 г.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.