25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Дайте характеристику поняттю „підприємство”, його меті та основних ознакам. Розкрийте зміст виробничої та загальної структури підприємства.№ роботи: 1362
розділ: Екзаменаційні білети
тип: Контрольна робота
об'єм: 50
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

1. Дайте характеристику поняттю „підприємство”, його меті та основних ознакам. Розкрийте зміст виробничої та загальної структури підприємства.
2. Дайте визначення поняттю та необхідності управління підприємством. Назвіть функції та методи управління виробництвом
3. Класифікація персоналу підприємства, його професійно-квалікаційний склад і структура. Вкажіть роль персоналу в підвищенні ефективності діяльності суб’єктів господарювання.
4. Дайте визначення та наведіть формули для розрахунку спискової, середньосписокової та явочної чисельності працюючих на підприємстві. Назвіть показники руху робочої сили на підприємстві
5. Дайте визначення продуктивності праці на підприємстві, назвіть показники та методи її вимірювання. Обґрунтуйте необхідність нормування праці.
6. Розкрийте поняття якості продукції, необхідність її підвищення. Визначте шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.
7. Дайте визначення та класифікацію основних фондів підприємства за виробничим призначенням.
8. Розкрийте суть обліку і оцінки вартості основних фондів на підприємстві.
9. Розкрийте суть фізичного і морального зношення основних фондів. Дайте характеристику формам відтворення основних фондів, що застосовуються на виробництві (поточному та капітальному ремонтам, модернізації тощо).
10. Розкрийте поняття амортизації основних фондів та їх норм.
11. Назвіть показники ефективності використання основних фондів підприємства, наведіть розрахункові формули. Вкажіть напрямки поліпшення використання основних фондів виробничого підприємства.
12. Дайте визначення поняттю та охарактеризуйте структуру оборотних засобів підприємства та назвіть джерела їх формування.
13. Охарактеризуйте значення та необхідність нормування оборотних засобів підприємства.
14. Дайте визначення оборотності оборотних засобів, назвіть показники оборотності. Розкрийте значення та шляхи прискорення оборотності оборотних засобів підприємства.
15. Розкрийте суть нематеріальних ресурсів підприємства. Дайте характеристику промислової та інтелектуальної власності.
16. Поясніть, що відноситься до нематеріальних активів підприємства. Як здійснюється оцінювання вартості та амортизації нематеріальних активів
17. Дайте визначення поняттю і приведіть показники собівартості продукції підприємства. Визначте джерела і шляхи зниження собівартості продуцукії
18. Розкрийте зміст доходу підприємства, назвіть чинники, що впливають на його величину. Дайте визначення поняттю і видам прибутку підприємства
19. Назвіть мету інвестиційної діяльності виробничого підприємства. Розкрийте сутність і приведіть класифікацію інвестицій
20. Назвіть показники оцінки ефективності капітальних вкладень підприємства (виробничих інвестицій), наведіть розрахункові формули
21. Приведіть основні законодавчі акти, що регулюють діяльність підприємств в Україні
22. Дайте класифікацію підприємств за різними ознаками
23. Приведіть виробничу структуру підприємства
24. Приведіть загальну структуру підприємства
25. Які є вартісні показники виробничої програми підприємства
26. Приведіть класифікацію і структуру кадрів підприємства
27. Як визначити чисельність працюючих
28. В чому полягає зміст, яка є класифікація, структура й оцінка фінансових ресурсів підприємства.
29. Який склад і структура власного капіталу підприємства, як формується статутний капітал
30. Який склад і структура залученого капіталу (позикового) капіталу підприємства, як ним управляти
31. Який є економічний зміст, класифікація структура активів підприємства та оцінка активів за видами
32. Який є економічний зміст прибутків як основного фінансового змісту собівартості виробництва
33. Що таке виробнича потужність та на що вона впливає
34. Які є витрати підприємства, їх склад і структура. Економічний зміст собівартості виробництва
35. Які є показники використання матеріальних ресурсів підприємства
36. В чому полягає розрахунок нормативів оборотних коштів
37. Які є показники ефективності використання оборотних коштів
38. Які є інвестиції підприємства та їх види
39. Які є показники абсолютної та порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень
40. В чому полягає аналіз собівартості і беззбитковості виробництва
41. Які є фінансові ресурси підприємства
42. Що таке оренда і лізінг, як спеціальні форми довгострокового фінансування
43. Дайте загальну характеристику цінних паперів
44. Охарактеризуйте нематеріальні ресурси підприємства
45. Дайте визначення поняттю заробітної плати, її види і структура
46. Охарактеризуйте тарифну систему, як основу організації оплати праці
47. Які є форми і системи оплати праці
48. Як виконувати групування витрат, що формують собівартість продукції
49. Як співвідносити змінні і постійні витрати. Що таке точка беззбитковості
50.Як визначається дохід і прибуток підприємства
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.