19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

1. Поясніть чому потрібна економічна наука суспільству№ роботи: 1361
розділ: Екзаменаційні білети
тип: Контрольна робота
об'єм: 25
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Поясніть чому потрібна економічна наука суспільству
2. Вкажіть як давно виникла економічна теорія. Розкрийте основні етапи розвитку економічної думки (від мислителів стародавнього світу до українських вчених)
3. Назвіть основні ознаки натуральної і товарної форми організації виробництва. Чим зумовлене виникнення товарних відносин. Чи є різниця між товаром і продуктом
4. Дайте визначення виробничої та соціальної інфраструктури. Що являє собою невиробнича сфера та чому потрібна вона суспільству
5. Що являє собою адміністративно-командна система. Розкрийте суть та умови виникнення ринкової економіки
6. Поясність необхідність державного регулювання ринкової економіки. Розкрийте функції держави в ринковій економіці
7. Охарактеризуйте важливі показники системи національних рахунків: чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід кінцевого використання
8. Дайте характеристики валовому національному продукту (ВНП) і валовому внутрішньому продукту (ВВП). Поясніть як здійснюється розрахунок ВНП і ВВП за галузями народного господарства, за витратами та за прибутками
9. Що являє собою власність як економічна категорія. Назвіть її види. Чим визначається необхідність існування власності в господарському житті суспільства. Вкажіть, до чого призвела б відсутність власності в суспільстві
10. Охарактеризуйте приватну власність, її переваги та недоліки відносно державної власності. Дайте пояснення трудовому і нетрудовому характеру приватної власності
11. Дайте характеристику суспільній власності та її формам. В яких випадках отримує розвиток державна власність і чому. Які її переваги і недоліки.
12. Назвіть джерела формування доходів населення та необхідність державного регулювання. Охарактеризуйте наступні рівні незабезпеченості: прожитковий мінімум та гарантований прожитковий мінімум.
13. Розкрийте суть заробітної плати, назвати чинники, які впливають на її рівень. Які види та форми заробітної плати вам відомі.
14. Вкажіть в чому полягає сутність грошей. Які функції виконують гроші в ринковій економіці
15. Розкрийте суть, причини та наслідки інфляції як економічного явища. Які види інфляції ви знаєте. Назвіть основну мету та варіанти проведення антиінфляційної політики.
16. В чому сутність поняття „ринок”. Класифікація ринків за ознаками. Дайте визначення основним елементам ринкового середовища: конкуренції, попиту, пропозиції, ринковій ціні.
17. Розкрийте сутність ринкової інфраструктури, охарактеризувати її функції та місце в системі ринкових відносин
18. Охарактеризуйте ринковий попит та його фактори. Наведіть графічну модель і аналітичне уявлення попиту.
19. Охарактеризуйте ринкову пропозицію та її фактори. Наведіть графічну модель і аналітичне уявлення пропозиції.
20. Що ви розумієте під рівновагою товарного ринку. Як зміниться ринкова рівновага внаслідок зміни ціни, попиту, пропозиції, одно часової зміни попиту і пропозиції. Наведіть графічну інтерпретацію.
21. Дайте визначення ринкової конкуренції, назвіть види та методи конкурентної боротьби в сучасних умовах. Розкрийте значення конкуренції для розвитку економіки.
22. Назвіть відмінності монополістичної конкуренції від інших моделей ринку: чистої монополії, олігополії та досконалої конкуренції
23. Розкрийте причини виникнення монополій. Охарактеризуйте мету та сутність антимонопольної політики держави в умовах ринкової економіки
24. Назвіть відомі вам форми міжнародних господарських зв’язків. Проаналізуйте, в чому складаються сучасні проблеми зовнішньоекономічної діяльності України, які необхідно вирішити в першу чергу.
25. Розкрийте сутність і причини міжнародного руху капіталу. Дайте характеристику вивозу капіталу у вигляді прямих і портфельних інвестицій.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.