24 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

1. У чому принципова відмінність підприємців, менеджерів та керівників від інших працівників.№ роботи: 1359
розділ: Екзаменаційні білети
тип: Контрольна робота
об'єм: 42
винагорода автору: 140 грн

Зміст:

1. У чому принципова відмінність підприємців, менеджерів та керівників від інших працівників. Які основні риси повинен мати сучасний успішний менеджер.
2. Пояснити, що являють собою функціональна, лінійна і матрична організаційні структури підприємств. Назвіть переваги і недоліки кожної з них.
3. Розкрийте суть комунікаційного процесу і його базових елементів. Висвітліть поняття „низхідної” і „висхідної ” інформації, „горизонтальні” комунікації.
4. Дайте характеристику таким основним функціям менеджменту: стратегічному плануванню роботи, організації, мотивації та контролю
5. Що таке планування, яку роль для організації воно грає. Які типи планів організації вам відомі.
6. Назвіть, що являє собою організація як процес. Як ви вважаєте, яку роль для організації він відіграє.
7. Що таке контроль в менеджменті і навіщо він потрібен. Назвіть, яку роль, він виконує для організації. Який контроль, на вашу думку, є найбільш важливим: попереджуючий, поточний чи підсумковий
8. Доведіть, чому для успішної діяльності організації, зокрема для успішного керівництва потрібна мотивація робітників
9. Розкрийте суть таких теорій мотивації, як теорія Маслоу, Мак-Клелонда, двофакторної моделі Герцберга та процесуальних теорій мотивації: очікувань, справедливості, модель Портера-Лоулера
10. Дайте порівняльну характеристику адміністративним, економічним і соціально-психологічним методам управління
11. Наведіть приклади умов щодо створення неформальних груп і дайте поняття „неформальної організації”. Які риси характеризують „лідера неформальної організації”, назвіть чинники, що формують його „вибір”, властиві йому функції.
12. Як співвідноситься поняття „лідер” і „керівник”, „формальний” і „неформальний лідер”. Чому важливо, щоб менеджер в організації був лідером. Чи повинен керівник бути одночасно неформальним лідером. До чого може привести відсутність лідера в організації
13. Розкрийте значення конфлікту та суть різних видів конфлікту. Які є основні принципи утворення конфліктів і яких їх зміст
14. Чи є конфлікт абсолютно негативним явищем, якого варто уникати. Обгрунтувати відповідь. Розкрити зміст функціональних наслідків конфлікту, що допомагають досягненню організацією своїх цілей.
15. Дати поняття про стрес. Назвати чинники, що впливають на виникнення стресу.
16. Виникнення науки „менеджмент”
17. Доходи підприємства, їх структура і визначення доходів
18. Аналіз рентабельності реалізації за видами діяльності.
19. Ефективність використання основних фондів та аналіз показників їх використання
20. Джерела інформації та оцінка ефективності використання оборотних засобів підприємства
21. Узагальнююча оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства
22. Узагальнююча оцінка фінансово-майнового стану підприємства
23. Економічний зміст капітальних вкладень підприємства, основні параметри та показники інвестиційного проекту
24. Бізнес-планування на підприємстві, фінансовий план підприємства
25. Фінансовий менеджмент як інструмент управління фінансами підприємства. Організації фінансового менеджменту на підприємстві.
26. Управління дебіторською заборгованістю і грошовими потоками підприємства.
27. Аналіз та планування продуктивності праці на підприємства
28. Суть і зміст поняття менеджмент
29. Поняття „підприємство”, „підприємець”
30. Класифікація цілей організації. Дерево цілей.
31. Функції менеджменту та їх класифікація
32. Суть стратегічного управління
33. Форми управлінського впливу, влада та лідерство
34. Стилі керівництва
35. Які треба мати вихідні дані для прийняття управлінських рішень
36. Етапи процесу прийняття рішень
37. Методи прийняття управлінського рішення
38. Організаційна структура, формальні і неформальні організації
39. Типи організаційних структур управління
40. Роль інформації в менеджменті
41. Комунікаційний процес в організації
42. Особливості менеджменту в іноземних фірмах
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.