14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічний зміст та структура місцевих бюджетів№ роботи: 1353
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Економічний зміст та структура місцевих бюджетів...................... ....................3
2. Критерії формування ефективної системи місцевого оподаткування...............7

3. Принципи фінансового контролю на місцевому рівні......................... ................9
Список використаних джерел........................ .............................. ............................14
   
Список літератури

1. Василик О.Д. Державні фінанси України: Підручник. - Київ .: КІОС. – 2002
2. Загорський В.С. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку: Монографія. - Х.: В.Д. «ІНЖЕК», 2008. - 288с.
3. Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник. / Херсон: Олді-плюс, -2002 -352с.
4. Місцеві фінанси: Підручник/За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.
5. Ляшенко Ю.І. Податкова політика держави в умовах ринкової трансформації економіки // Фінанси України. - 2000. - №6. - C. 78 -84.
6. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія); Навчальний посібник. - К.: 2-ге вид., доп. І перероб. - К,: КНЕУ, 2001 - 240 с.
7. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 495 с.
8. Сунцова О. О. Місцеві фінанси: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2005. — 560 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.