15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інтегральний фінансовий аналіз. Використання факторної моделі „Дюпон-каскад”№ роботи: 1352
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Інтегральний фінансовий аналіз. Використання факторної моделі „Дюпон-каскад”................ .............................. .............................. .............................. ............3
2. Аналіз оборотності основного капіталу...................... .............................. ........6
3. Задача (58).......................... .............................. .............................. ......................8
За даними балансу підприємства розрахувати показники ліквідності балансу та на їх основі дати оцінку платоспроможності підприємства. Рішення завдання оформити в таблиці і зробити відповідні висновки.
4. Завдання (62).......................... .............................. .............................. ................10
За даними балансу і звіту про фінансові результати провести аналіз прибутковості активів підприємства. При цьому розрахувати показники і визначити вплив факторів на зміну рентабельності активів. Зробити висновки.
Список використаних джерел........................ .............................. ........................14
   
Список літератури

1. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства. // Фінанси України. – 2005. - №3. - с. 13-17.
2. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. – К.: МАУП, 2000. – 152 c.
3. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. – Киів: Центр навчальної літератури, 2006 р. –520 с.
4. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз та планування. – Дніпропет-ровськ: Видавництво ДАУБП, 2001. – 224 с.
5. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2001. – 369 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.