23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика№ роботи: 1350
розділ: Банківська справа
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика................ .....................3
2. Організація кредитної роботи банку......................... .............................. ..............7
3. Завдання (8)........................... .............................. .............................. .....................10
Визна чити ефективність клірингових розрахунків за даними таблиці
№ Показник Значення, тис. грн
1 Загальна сума документів, які сплачені при проведені заліку 200
2 Загальна сума не зарахованих дебетових залишків клірингових рахунків 80
3 Зарахована частина платежів
4 Процент заліку / рівень ефективності
5 Загальна сума не зарахованих кредитних залишків і клірингових розрахунків 40
6 Процент надходжень, які не використовуються для заліку
7 Надано короткострокових кредитів учасникам клірингових розрахунків 15
8 Процент участі кредиту в заліковій операції

Вкажіть суть і призначення клірингових розрахунків

4. Завдання (10).......................... .............................. .............................. ....................12
На основі представленої позичальником банку фінансово-економічної звітності та балансу провести аналіз кредитоспроможності позичальника банку, використовуючи систему фінансових показників і коефіцієнтів, які рекомендовані „Положенням про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків” як мінімально необхідні, а саме:
- показники платоспроможності;
- показники фінансової стабільності;
- показники ділової активності;
- показники дохідності;
- інші показники.
Зробити на підставі проведеного аналізу висновки про фінансовий стан позичальника і відобразити їх у кредитній оцінці.
Вказати клас позичальника банку та критерії його визначення.

Список використаних джерел........................ .............................. ............................17
   
Список літератури

1. Постанова Правління Національного банку України
від 6 липня 2000 року N 279 Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків
2. Мороз М. А. Банківські операції. К.: 2000
3. Гроші та кредит / За ред. М. І. Савлука. К.: 2001.
4. Коцовська Р.Р. Банківські операції./ Підручник. К. 2001
5. Коцовська Р.Р. Ричаківська В.М. Операції комерційних банків. К. 2001.
6. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
7. Вітлінський В., Пернарівський О. Фінансова стійкість як системна характеристика комерційного банку // Банківська справа. – 2000. – № 6. – С. 48-51.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.