19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оборотний капітал підприємства та оцінка його ефективності№ роботи: 135
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти визначення та організації оборотного капіталу підприємства
1.1. Сутність, склад і структура оборотного капіталу підприємства
1.2. Джерела формування оборотного капіталу підприємства
1.3. Показники ефективності використання оборотного капіталу підприємства
РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика ВАТ ТПК „Мітел”
РОЗДІЛ 3. Аналіз складу, структури та ефективності використання оборотного капіталу підприємства
3.1. Аналіз динаміки та складу оборотного капіталу
3.2. Показники ефективності використання оборотного капіталу
3.3. Напрямки прискорення оборотності та підвищення ефективності використання оборотного капіталу на ВАТ ТПК „Мітел”
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Уривки з роботи:
На початок періоду обсяги реалізованої продукції становили 4368,1 тис. грн., на кінець періоду вони зменшились до 3601,1 тис. грн. Взагалі за весь період, що аналізується зменшення виручки від реалізації становило 767 тис. грн.
Також помітно, що обсяги товарної продукції значно відрізняються від обсягів реалізованої. Якщо на початку періоду обсяги реалізованої продукції були значно вищі за обсяги товарної продукції, то в кінці періоду ситуація зворотня. Пояснюється дана ситуація тим, що підприємство реалізовувало залишки на складах минулих періодів, тоді як в кінці періоду підприємство не в змозі було реалізувати готову продукцію. Звичайно таке явище є негативним, і в першу чергу це можна пояснити незадовільним плануванням на підприємстві.
Собівартість реалізованої продукції, має аналогічну тенденцію обсягам реалізованої продукції, проте, на початку періоду собівартість зростає значно швидшими темпами ніж обсяги реалізованої продукціїї, а в кінці періоду знижується повільніше, тобто в даному випадку працює правило операційного важеля.
Щодо складу та структури оборотних коштів, то за даний період вона суттєво не змінилася. Аналізуючи ефективність використання оборотних коштів бачимо, що вона має дуже низьку ефективність. Лише у 2012 році рентабельність оборотних коштів становила 5,2%. А враховуючи, що даний прибуток був отриманий не від виробничої діяльності, то можна сказати що даний показник є від’ємним.
Серед джерел отримання грошових коштів, можна виділити наступні:
посилення контролю щодо дебіторської заборгованості
реалізація продукції з негайною оплатою
реалізація зайвих грошових активів
продаж резервних запасів
отримання інвестицій, приватного капіталу та інших внесків
залучення банківських кредитів
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.