17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики на КП„Хмельницьктеплокомуненерго” (спеціальність облік та аудит)№ роботи: 1349
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 64
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .................3
1. Організація обліку на КП„Хмельницьктеплокомуненерго” .............................. ....4
1.1. Характеристика діяльності КП„Хмельницьктеплокомуненерго” ...................4
1.1.1. Загальна характеристика діяльності підприємства.................. .............................. ........4
1.1.2. Облікова політика підприємства.................. .............................. .............................. ..........9
1.2. Облік основних засобів....................... .............................. .............................. ......................11
1.3. Облік запасів....................... .............................. .............................. .............................. .....................17
1.4. Облік праці та заробітної плати......................... .............................. .............................. ......22
1.5. Облік доходів і витрат........................ .............................. .............................. .......................28
1.6 . Облік грошових коштів........................ .............................. .............................. .......................37
2. Аудит діяльності КП„Хмельницьктеплокомуненерго” .............................. ..........41
2.1. Загальні положення організації аудиторської перевірки..................... ........................41
2. 2. Аудит основних засобів....................... .............................. .............................. ..........................43
2.3. Аудит запасів....................... .............................. .............................. .............................. ............44
2.4. Аудит розрахунків по оплаті праці......................... .............................. .............................. ..45
2.5. Аудит доходів і витрат........................ .............................. .............................. .........................47
2 .6. Аудит грошових коштів та банківських операцій...................... .............................. ..........51
2.7. Аудит звітності..................... .............................. .............................. .............................. ...........56
ВИСНОВКИ…...... .............................. .............................. .............................. .............................. ......................61
СПИС ОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........63
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................64
   
Список літератури

1 Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф.
Ф.Ф. Бутинця - 3-є вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001.
2 Бутинець Ф.Ф. Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". Житомир: ЖІТІ, 2000.
3 Войтенко Т. Облікова політика: стратегія підприємства-2003//Податки та бухгалтерський облік.-2003.-№1-2.
4 Должанський М.І., Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Навч. посіб., Л.: Львівський банківський інститут НБУ, 2003.
5 Жила В.Г. Ревізія та аудит: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1998.
6 Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. - Київ:
Вид-во "Центр учбової літератури", 2003.
7 Постанова правління Національного банку України "Про затвердження змін і доповнень до Порядку ведення касових операцій в національній валюті України" №16 від 15.12.2004р. № 637.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.