18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

На підставі балансу підприємства здійснити загальний аналіз та аналіз ліквідності балансу№ роботи: 1347
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. На підставі балансу підприємства здійснити загальний аналіз та аналіз ліквідності балансу підприємства.
2. На підставі балансу підприємства та звіту про фінансові результати розрахувати основні аналітичні показники фінансового стану підприємства та здійснити їх аналіз.
Необхідно розрахувати такі групи показників:
- показники майнового стану підприємства;
- показники ділової активності підприємства;
- показники рентабельності підприємства;
- показники фінансової стійкості підприємства;
- показники ліквідності (платоспроможності) підприємства.
3. Встановити імовірність банкрутства підприємства за моделями Альтмана.
Список використаної літератури
Додатки
   
Список літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
4. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.