22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості розміщення населення України№ роботи: 1343
розділ: РПС
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Особливості демографічної ситуації в Україні
2. Міське та сільське населення
3. Урбанізація та проблеми довкілля
Висновки
Список використаної літератури

Вступ
Демографі чна ситуація в Україні в останнє століття значною мірою визначається складним суспільно-політичним розвитком, рівнем матеріального забезпечення населення, його національно-культурними традиціями, побутом, духовністю тощо.
Україна належить до країн, що характеризуються надзвичайно низькими темпами приросту населення. За цим показником вона посідає одне з останніх місць серед союзних республік колишнього СРСР.
Демографічна ситуації в Україні в останні роки характеризувалася переходом тривалої усталеної тенденції скорочення темпів приросту населення в абсолютне зменшення загальної його чисельності.
Розміщення міського і сільського населення має істотний вплив на раціональне розміщення та оптимальний розвиток продуктивних сил.
Мета питання – проаналізувати особливості розміщення, структуру та динаміку міського та сільського населення України. З мети випливають наступні завдання: визначення основних тенденцій розвитку сільського та міського населення, основних проблем та перспектив їх розміщення.
   
Список літератури

1. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 107с.
2. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). — К.: Видавництво Європейського університету, 2004. — 216с.
3. Качан Є. П., Пушкар М. С. Розміщення продуктивних сил України. — К.: Видавничий Дім "Юридична книга", 2004. — 552с.
4. Стадницький Ю. І., Загородній А. Г., Данилович Т. Б., Товкан О. Е. Розміщення продуктивних сил: (теорія, методи, практика) / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Центр Європи, 2002. — 252с.
5. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навчальний посібник. — 2-ге вид., виправ. і доп. — К. : Вікар, 2002. — 374с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.