21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики з менеджменту на ПП "Рудпол"№ роботи: 1342
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ……………...3
1. Загальна характеристика підприємства……………………………………..…. 5
2. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства.................. .....................6
3. Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. .............11
4. Стратегічний аналіз діяльності підприємства.................. .............................. ....15
4.1. Модель стратегічного стану організації (стратегічний куб)......................... 15
4.2. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства.................. .......................... 21
4.3. Визначення конкурентних переваг підприємства.................. .........................24
В исновки....................... .............................. .............................. .............................. ...28
Список використаної літератури.................... .............................. ............................30
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........32
   
Список літератури

1. Баранчеев В. Стратегический анализ: технология, инструменты, организация //Проблемы теории и практики управления. 1998. № 5.
2. Байе М. Управленческая экономика и стратегия бизнеса. М., 1999.
3. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. М., 1997.
4. Виханский О. С. Стратегическое управление. М., 1995.
5. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
6. Гольдштейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР: Монография. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 244с
7. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1995.
8. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій.-К.:МАУП,1998.-188 с.
9. Ириков В., Леонтьев С. Приступаем к стратегическому планированию.// Бизнес №8, 2002 с. 15-21
10. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнузування (мікро- та макрорівень):Навч.-метод. посіб.-2-ге вид.- МАУП, 1998- 272 с. без вкладок- Бібліогр.: с. 266-Рос.
11. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. М., 1997.
12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. СПб., 1999.
13. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів.- Львів: Світ, 1995.-328 с.:іл.
14. Любушин Н.П., Лещева В.Б.,Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Проф. Н.П. Любушина.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001-471 с.
15. Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. М.; Новосибирск, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.