14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Визначення оптимального плану виробництва та індивідуальної кривої пропозиції в умовах ринку№ роботи: 1339
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Визначення оптимального плану виробництва та індивідуальної кривої пропозиції в умовах ринку досконалої конкуренції................... .........................3
2. Оптимальна структура покупок і гранична корисність грошей. Зв"язок зміни ціни одного з благ зі зміною обсягу попиту на нього......................... ......6
3. Задача........................ .............................. .............................. .............................1 0
Корисність споживача при споживанні певного набору благ визначається функцією Q = XY, де X — кількість товару X, Y — кількість товару Y. Ціна блага X — 10 грн, а ціна блага Y — 5 грн.
Бюджет, що витрачається на купівлю цих товарів, становить 200 грн.
Визначте оптимальний обсяг споживання товарів Х та Y і розрахуйте
рівень корисності споживача при цих обсягах споживання.

Література….... .............................. .............................. .............................. ............11
   
Список літератури

1. Базилевич В., Лук’янов В.,Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1998
2. Будаговська С. Мікроекономіка - К., 2001.
3. Гальперин. В. М. Микроэкономика. М. 1996
4. Ястремський О., Гриценко о. Основи мікроекономіки. Підручник. -К., Знання, 1998, 714с.
5. Кулішов В.В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум. навчальний посібник.-Львів, Магнолія плюс, 2004, 332с.
6. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Навчальний посібник.-К.: ЦУЛ, 2004, 416с.
7. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник.-К.: ЦУЛ, 2004, 404с.
8. Бабич Л.М., Гавриш В.П. Мікроекономіка. Методичні матеріали та плани семінарських занять для студентів спеціальності „Економіка і підприємництво”, ч.І, ІІ.-Хмельницький, 2004.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.