20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості розміщення лісової промисловості України№ роботи: 1338
розділ: РПС
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
1. Стан та особливості розміщення лісової промисловості України
2. Характеристика деревообробного підкомплексу
3. Перспективи розвитку лісової та деревообробної промисловості України
Висновки
Список використаної літератури

Вступ
Лісова та деревообробна промисловість є важливою складовою народного господарства України. Україна на має значних запасів лісових ресурсів, які є основою розвитку лісовиробничого комплексу. Він формується в умовах малого заліснення і недостатніх запасів лісової сировини. Вивчення лісового промислового комплексу, його розміщення, раціональне використання є досить актуальними питаннями сьогодення.
Мета даної роботи – аналіз розміщення лісової та деревообробної промисловості України та основних факторів, які впливають на її розвиток. Для досягнення поставленої мети при виконанні контрольної роботи необхідно було розв"язати низку завдань:
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- визначити фактори формування лісової та деревообробної промисловості України;
- виявити основні тенденції їх розвитку;
- охарактеризувати структуру лісопромислового комплексу та його регіональні особливості;
- дослідити основні тенденції розвитку лісової промисловості;
- визначити можливі напрямки та перспективи подальшого розвитку даної галузі народного господарства.
   
Список літератури

1. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Є. П. Качана. —К.: Вища школа, 2004.
2. С. Д. Стеченко. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. К. 2002
3. Іщук. Розміщення продуктивних сил. К. 2002
4. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Ковалевського О. Л. —К.: Вища школа, 2003
5. Чернюк Л. Г., Клиновий Д. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Університет "Україна", 2004. — 245с.
6. Стратегія розвитку та розміщення продуктивних сил України / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / С.І. Дорогунцов (наук.кер.розробки), Б.М. Данилишин (наук.кер.розробки). — К. : РВПС України НАН України, 2003. — 284с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.