20 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розміщення продуктивних сил Миколаївської області№ роботи: 1336
розділ: РПС
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Географічне положення, територія та межі регіону
2. Господарська оцінка природних умов та природних ресурсів Миколаївської області
3. Історія формування господарства регіону та особливості його розвитку
4. Населення та трудові ресурси Миколаївської області
5. Сучасний стан економіки
6. Проблеми та перспективи господарства регіону
Список використаних джерел


Миколаївська область входить до Причорноморського соціально-економічного району.
Миколаївська область займає північно-центральну частину Причорноморського району, тобто розташована на півдні України , в басейні нижньої течії річки Південного Бугу. На півночі вона межує з Кіровоградською, на заході – з Одеською, на сході – з Дніпропетровською, на південному сході – з Херсонськими областями, а з півдня омивається Чорним морем.
Її територія – 24,6 тис. кв. км. (4,1 % всієї площі України), населення – 1298,8 тис. чоловік (2,6 % жителів України). Густота населення на 1 кв. км – 53 чоловіка. У містах проживає 66 %. Це на 2,0 % менше ніж по Україні. У селі відповідно проживає 34 % населення, що на 2,0 % більше ніж по Україні. Українців – 78,9 %, росіян – 16,1 %, інших національностей -- 5% Досить чисельними на Миколаївщині є: молдавани (17 тис., 1,3%), білоруси (14 тис., 1,1%); євреї (12 тис., 0,9%)
Територія Миколаївської обл. лежить на Причорноморській низовині, тобто має низовинний рельєф. Для Миколаївської обл. характерні чорноземи: на півночі і в центрі області-звичайні малогумисті, на півдні-південні залишково – солонцюваті. А на самому півдні області-темно – каштанові залишково – солонцюваті. Для узбережжя Чорного моря в Миколаївській обл. характерна довга берегова лінія з піщаними пляжами. На території Миколаївщини протікають ріки Південний Буг з Інгулом та Інгулець з Висунню.
Виробництво товарів народного споживання у Миколаївськїй області по продовольчій групі становило 634,2 тис т., а непродовольчої групи – 102,7 тис т. В тому числі легкою промисловістю –20,2 тис т.
Однією з актуальних проблем Миколаївської області є проблема водних ресурсів, оскільки в регіоні немає необхідної кількості власних водних джерел. Важливою є також проблема пошуку, розвідування та освоєння нових родовищ нафти й газу.
Основними напрямками перспективного розвитку Миколаївської області є вдосконалення її спеціалізації як індустріально-аграрного регіону, важливого транспортно-морського й рекреаційного регіону з розвиненим курортно-туристським господарством.
   
Список літератури

1. Заставний Р.Д. Географія України : Навчальний посібник для географічного факультету та економічних спціальностей. – Львів: Світ, 1994 –740 с.
2. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. —К, 2003.
3. Заблоцький Б.Ф. та інші. Економіка України : Національна економіка України. – Львів: ЛБК НБУ, 2002.-580ст.
4. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України: навчальний посібник. - Львів : Світ, 1994. – 608 с., іл.
5. Качан Є.П. та інші. Розміщення продуктивнвх сил України: Підручник/ р64. – К: Вища шк., 2001. – 375с.: іл.
6. Статистичний щорічник України за 2010 рік / Державний комітет статистики України
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.