22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики на ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза”№ роботи: 1334
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Загальна характеристика ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза” як об’єкта менеджменту................... .............................. .............................. .............................. ...5
2. Характеристика апарату управління ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза”................. ........................14
3. Функції управління ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза”................. .............................. .............................. ...................21
4 Організація праці управлінських працівників ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза”................. .............................. ......23
5. Управлінська діяльність менеджера..................... .............................. .................25
6. Ефективність менеджменту ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза”................. .............................. .............................. .....28
Висновки............. .............................. .............................. .............................. .............33
Список використаних джерел........................ .............................. ............................35
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........37


Висновки


База практики акціонерне товариство приватного типу „Хмельницька маслосирбаза”.
На сьогоднішній день ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза” – це прибуткове та конкурентоспроможне підприємство, на якому працює близько 150 чоловік. Виробничі потужності бази дозволяють випускати за добу близько 8 тон морозива, 16 тон плавлених сирів та 12000 пляшок солодкої води.
Асортимент продукції, що виробляється включає такі основні групи: плавлені сири, морозиво, солодка вода.
Основним складовими основного виробництва є: цех морозива, цех безалкогольних напоїв та цех плавлення сирів. Дані виробничі підрозділи являють собою відособлені цехові структури, що займаються виробничою діяльністю в межах своїх можливостей, як у взаємодії один з одним, так і окремо, взалежності від виробничих потреб підприємства.
Аналізуючи виручку від реалізації продукції бачимо, що вона має зростаючу тенденцію. У 2007 році обсяг реалізації продукції на підприємстві становив 7871,7 тис. грн., а у 2008 році його величина зросла до 12287,0 тис. грн.
Аналізуючи валовий прибуток підприємства відмітимо, що даний показник має нестабільну тенденцію, а саме: у 2008 році відбувається його збільшення (2210,2 тис. грн.), а у 2009 році – зменшення до 1794,8 тис. грн.
Чисельність працівників на підприємстві за даний період збільшилась з 175 до 200 осіб, тобто збільшення становить 25 осіб.
Загалом, до складу централізованого апарату управління входять 17 осіб, а до складу апарату управління цехів та дільниць – 9 осіб. Сумарно, апарат управління ЗАТ „Хмельницька маслосирбаза” налічує 26 осіб.
Керівники, спеціалісти і службовці працюють на ЗАТ “Хмельницька маслосирбаза” в ненормований робочий день. У процесі управління управлінський персонал підприємства розв’язує різноманітні проблеми – організаційного, економічного, технічного, соціально-психологічного характеру.
Аналізуючи структуру управлінських витрат у 2008 році, помітно що найбільшу питому вагу становлять витрати на оплату праці (34,75%), найменшу – витрати на організацію з забезпечення управління (15,22%). Витрати на техніку управління та накладні витртати відповідно становлять 16,78% та 33,26%.
У 2009 році структура витрат на управління дещо змінилась. Зменшилась частка витрат на оплату праці до 33,37,7%, натомість зросла питома вага накладних витрат до 40,57%.
Отже, в цілому можна зробити висновок, що показники які характеризують ефективність управління даного підприємства мають позитивну тенденцію.
   
Список літератури

1. Кокорев Д. Я. Мотивация в управлении. -Курс лекций. Рекомендовано Советом учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента.- М., 1998.
2. Маслоу А. Мотивация и личность. // Вестник Московского университета. Сер. Философия. N3, 1991.
3. Мескон М.Х., Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента. -М, 1992.
4. Папулов П. Кадры управления производством. Деятельность. Формирование. -М, 1993.
5. Поляков А. Технология карьеры. -М, 1993.
6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений. / Под ред. В.И. Рыбина. М.: 1989 г.
7. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятель ности предприятий. М.: 1992 г.
8. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1982 г.
9. Королев М.Н., Фигурнов В.Г. Статистика и экономический анализ. М.:1990г.
10. Теория экономического анализа хозяйственной деятельности /Под ред. А. Д. Шеремета. М.: Прогресс, 1982.
11. Вагин А.П., Митирко В.И., Модин А.В., Управление персоналом в условиях рыночной экономики (опыт ФРГ) - М: “Дело”, 1992.
12. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посібник. — К.: КОННДОР, 2002. — 654 с.
13. Ермаков В.В. Менеджмент организации: Учеб. пособие. — М.: Изд-во МПСИ, 2005. — 208 с.
14. Менеджмент организации: Учеб. пособ. / Под ред. д.з.н., проф. З.П. Румянцевой и д.з.н., проф. Н.А. Саламатина. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.
15. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. — К.: Либідь, 2004. — 448 с.
16. Монастирський Г.Л. Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни „Менеджмент організації"". — Тернопіль: Економічна думка, 2005. — 120 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.