17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Процеси управління та визначення їх ефективності№ роботи: 1331
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення сутності процесів управління та їх ефективності
Розділ 2. Аналіз процесів управління в управлінні економіки Хмельницької міської ради та визначення їх ефективності
Розділ 3. Напрямки вдосконалення процесів управління в управлінні економіки Хмельницької міської ради і можливі шляхи підвищення їх ефективності
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Анотація


Курсова робота "Процеси управління та визначення їх ефективності"
Мета курсової роботи – аналіз процесів управління та визначення їх ефективності. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- розглянути теоретичні аспекти визначення сутності процесів управління та їх ефективності;
- здійснити аналіз процесів управління на прикладі управління економіки;
- запропонувати основні напрями вдосконалення процесів управління та можливі шляхи підвищення їх ефективності.
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Об’єктом дослідження є Летичівська райдержадміністрація, предметом – коло питань, що стосуються організації управлінських процесів та їх ефективності.
   
Список літератури

1. Албастова Л.Н. Технологии зффективного менеджмента: Учеб.-практ. пособ. / Под. ред. Л.Н. Албастова. — М.: Изд-во "ПРИОР", 1998. — 288 с.
2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций / Г.В. Атаманчук. – 3-е изд., доп. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. – 584 с.
3. Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика/ Пер. з англ. В. Шульги. – К.: Основи, 2000. – 190 с.
4. Балацький Е.В. Особенности российской модели управления госудрственным сектором // Проблемы теории и практики управления. – 2002.- № 1. – С. 41-46
5. Бідняк М.Н. Організація управління: Навч. посібник. — К.: А.С.К., 2003. — 176с.
6. Герберт А., Саймон Г. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Пер. з англ. — К.: АртЕк, 2001. — 392 с.
7. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посібник. — К.: КОННДОР, 2002. — 654 с.
8. Ермаков В.В. Менеджмент организации: Учеб. пособие. — М.: Изд-во МПСИ, 2005. — 208 с.
9. Менеджмент организации: Учеб. пособ. / Под ред. д.з.н., проф. З.П. Румянцевой и д.з.н., проф. Н.А. Саламатина. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.
10. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. — К.: Либідь, 2004. — 448 с.
11. Монастирський Г.Л. Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни „Менеджмент організації"". — Тернопіль: Економічна думка, 2005. — 120 с.
12. Нємцов В. Менеджмент організацій: Навч. посіб. для студ. вузів / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань, Г.Ф. Сініок. - К.: ТОВ "УВПК" ЕксОб, 2002. — 392 с.
13. Новиков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 560 с.
14. Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специальность: Учеб. пособие. — М.: Изд-во «Зкзамен», 2004. — 320 с.
15. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2005. — 860 с.
16. Румянцева З.П. Общее управление организацией: Теория и практика. — М.:
17. ИНФРА-М, 2005. — 304 с.
18. Ситник Й.С. Менеджмент організацій. Навчальний посібник – Львів: «Тріада плюс», 2008. – 456 с.
19. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А.Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 716 с.
20. Уколов В.Ф. Теория управления /В.Ф. Уколов, А.М. Масс, И.К. Быстряков.- М.: Экономика, 2003.-576с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.