16 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики за матеріалами ВАТ “АК АДВІС”№ роботи: 1326
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 44
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ....3
1. Загальна характеристика ВАТ “АК АДВІС”........................ .........................5
2. Аналіз основних економічних показників діяльності.................... ..............15
3. Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. .......26
4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності на ВАТ “АК АДВІС”................34
Висн овки та пропозиції.................... .............................. .............................. .......41
Список використаної літератури.................... .............................. ......................43
Дода тки........................... .............................. .............................. ..........................44
   
Список літератури

1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В.И.Стражева. – Минск: Высш. шк., 1999. – 398 с.
2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 285 с.
3. Бандурка А.М., Червяков И.И., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учеб. – Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999. – 394 с.
4. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000, - 416 с.
5. Бухгалтерский, валютный и инвестиционный аспекты лизинга. М.:”Ист-сервис”, 1994.
6. Васильев В.С, Конкурентоспособность продукции//СТИН, № 10, 1992г
7. Герчикова И. Маркетинг И международное коммерческое дело. -М.:Внешториздат, 1990.
8. Горемыкин В.А. Лизинг. Практическое учебно-справочное пособие. –М., 1997
9. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності. - К., 1992.
10. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник, - К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.
11. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 1999. – 176 с.
12. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
13. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. – К.: "Знання" КОО, 2000, - 378 с.
14. Мельничук Г.М. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. - К., 1990.
15. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – Львів: Світ, 1998. – 208 с.
16. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.
17. Русак Н.А., Русак В.А. Основы финансового анализа. - Минск. 1995.
18. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. ИП "Экоперспектива". – Минск; Москва, 2000. – 688 с.
19. СмирновА.Л. Лизинговые операции.-
20. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб.пособие. - М.: Финансы и статистика, 1997.-304с.
21. Економіка підприємства.: Підручник.-В 2т. ТІ І/ за ред. С.ФЛокропивного.-К.: Вид-во «Хвиля-Прес».Донецьк: Мале підприємство «Поиск», Т-во книголюбів, 1995.-280с.
22. Экономика фирмн. /И.Ворот., П.Ревентлоу.-М., Высшая школа, 1994.
23. Завьялов П. Конкурентоспособность и маркетинг//Русский зкономический журнал, № 12, 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.