25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики за матеріалами ВАТ "Хмельницьктранс"№ роботи: 1324
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика ВАТ "Хмельницьктранс" та основних напрямів його діяльності.................... .............................. .............................. ........5
РОЗДІЛ 2. Оцінка наявності та ефективність використання основних фондів підприємства.................. .............................. .............................. ............................16
РОЗДІЛ 3. Оцінка наявності та ефективності використання оборотних фондів підприємства.................. .............................. .............................. ............................20
РОЗДІЛ 4. Оцінка ефективності використання персоналу підприємства.......24
ВИСНОВК И............................. .............................. .............................. ..................30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......32
ДОДАТКИ............ .............................. .............................. .............................. ........34


ВСТУП

Прохо дження переддипломної практики є одним із найважливіших етапів усього навчального процесу, який дає змогу студенту на завершальній стадії навчання закріпити, поглибити ті інтегрувати свої теоретичні знання на практиці. Інформація та практичні навички отримані під час проходження практики допоможуть майбутньому спеціалісту в подальшому виборі роботи та безпосередньому її виконанні.
Для проходження переддипломної практики мною було обрано підприємство ВАТ «Хмельницьктранс». Підприємство являє собою потужну організацію, яка надає послуги по перевезенню пасажирів і займає лідируючі позиції в Україні за всіма показниками. Обрання вищевказаного підприємства, як бази проходження переддипломної практики є актуальним, тому – що діяльність транспорту в наш час досить розвинута та використовується, як важлива складова без якої важко уявити роботу будь – якого підприємства. Ще однією причиною вибору даного підприємства є чітка організація роботи підприємства, ведення основної фінансової документації, організація фінансової звітності та цілком прозора і відкрита діяльність усього підприємства в цілому.
Об’єкт дослідження - відкрите акціонерне товариство „Хмельницьктранс”.
Предмет дослідження – коло, що стосуються організації управління та виробничо-господарської діяльності ВАТ „Хмельницьктранс”.
Мета дослідження: провести аналіз діяльності обраного підприємства та розкрити основний зміст практики.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розкрити низку завдань, а саме:
- дати загальну характеристику підприємства та основних напрямів його діяльності;
- провести оцінку наявності та ефективності використання основних фондів підприємства;
- здійснити аналіз оцінки наявності та ефективності використання оборотних фондів підприємства;
- проаналізувати ефективність використання персоналу підприємства;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 285 с.
2. Бандурка А.М., Червяков И.И., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учеб. – Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999.
3. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2000, - 416 с.
4. Герчикова И. Маркетинг И международное коммерческое дело. -М. :Внешториздат, 1990.
5. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності. - К., 1992.
6. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник, - К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.
7. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 1999. – 176 с.
8. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
9. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1998 г.
10. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. – К.: "Знання" КОО, 2000, - 378 с.
11. Королев М.Н., Фигурнов В.Г. Статистика и экономический анализ. М.:1990г
12. Мельничук Г.М. Анализ хозяйственной деятельности . - К., 1990.
13. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на торгівельному підприємстві. – Львів: Світ, 1998. – 208 с.
14. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.
15. Русак Н.А., Русак В.А. Основы финансового анализа. - Минск. 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.