20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Облік облігацій з дисконтом№ роботи: 1323
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

13. Облік облігацій з дисконтом..................... .............................. .............................3
1. Сутність облігацій, порядок їх випуску та основні види.
2. Облігації з нульовим купоном
3. Довгострокові облігації, випущені зі знижкою (дисконтом) при емісії
Варіант 3. Тема задачі “Визначити в обліку гудвіл”....................... .......................13

Н а підставі нижченаведених даних визначити вартість гудвілу компанії “Вест” методом кратної середньорічному чистому прибутку.
Таблиця 8 - Баланс компанії “Бест” ( дол.)

Актив Сума Пасив Сума
Монетарні активи 167000 Зобов’язання 110000
Запаси 198000 Капітал 635000
Основні засоби 380000
Баланс 745000 Баланс 745000

Для розрахунку справедливої вартості ідентифікованих активів компанії було зроблено наступні корективи:
• збільшено вартість монетарних активів на 1000 дол;
• уцінено запаси на 12000 дол;
• дооцінено основні засоби на 110000 дол;
• враховано теперішню вартість зобов’язань в сторону їх збільшення на 10000 дол.
За 5 років компанією отримано чистого прибутку від основної діяльності в сумі 1900000 дол. Плата за ділову репутацію фірми становить величину вдвічі більшу, ніж передбачуваний середньорічний чистий прибуток.

Список використаних джерел........................ .............................. ............................15
   
Список літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах.- Житомир: ПП «Рута», 2002.
2. Голов С., Костюченко В. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами.- К.: Екаунтінг, 2000.
3. Лучко М. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом. Зарубіжний досвід.- К.: Облікінформ, 1997.
4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000/Перекл. З англ. За ред. Голова С./ - К.: ФПБАУ, 2000.
5. Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ за рубежом.- Мн: Новое знание, 2002.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.