22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Значення державних методів регулювання розвитку підприємництва№ роботи: 1321
розділ: Основи бізнесу
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

7. Значення державних методів регулювання розвитку підприємництва..............3

15. Види колективних підприємств................... .............................. ..........................8
2 5. Договір купівлі-продажу............... .............................. .............................. .10
Література............... .............................. .............................. .............................. ..........13
   
Список літератури

1. Господарс кий кодекс України //Відомості Верховної Ради – 2003 – №№ 18 -23
2. Закон України „Про господарські товариства” від 26.03.91 зі змінами та доповненнями
3. А.Ф.Мельник “Державне регулювання економіки” К: 1999р
4. Основи підприємницької діяльності / О. А. Підопригора та ін.-К., 2001.
5. Варналій З.С,Сизоненко В.О.Основи підприємниц кої діял ності:Підручник – К.:Знання України,2003.– 407 с.
6. Заславская Т.,Рывкина Р.Социология экономической жизни:Очерки теории.– Новосибирск,1991.
7. Мочерний С.В.,Устинко О.А.,Чоботар С.І.Основи підприємниц кої діял ності: Посібник – К.Академія,2001.– 280 с.
8. Подсолонко В.А.,Миронова Т.Л.Підприємництво.– Київ:Центр навчал ної літератури,2003.– 616 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.