15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Головні умови функціонування бізнесу.№ роботи: 1314
розділ: Основи бізнесу
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Сутність бізнесу. Бізнес і підприємництво. Ознаки бізнесу.
2. Головні умови функціонування бізнесу.
3. Розкрийте зміст корпоративного управління. Розкрийте модель корпоративної культури.
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. – С-П.: ГМП «Формика», 1992. – 385 с.
2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К., Вища школа, 2003.
3. Основи підприємницької діяльності: Посібник/ За ред. С.В. Мочерного. – К., 2001.
4. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998.
5. Стонер Джеймс А.Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес: Пер. з англ./ Заг. Ред. І вступ. ст. Й.С. Завадського. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.