18 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з управлінської практики на прикладі ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго”№ роботи: 1311
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 23
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Аналіз діяльності ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго”......... .............................. ....4
1.1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ..............4
1.2. Аналіз основних показників діяльності.................... .............................. ...........6
2. Аналіз системи менеджменту на ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго”......... ......10
2.1. Організаційна структура управління.................... .............................. ..............10
2.2. Методи управління підприємством................. .............................. ...................12
2.3. Організація управлінської діяльності.................... .............................. .............19
Висновки та пропозиції.................... .............................. .............................. .............21
Список використаних джерел........................ .............................. ............................22
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........23
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. з змінами та доповненнями, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 р.
2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV
3. Закон України „Про акціонерні товариства” вiд 17.09.2008 № 514-VI
4. Закон України „Про електроенергетику” вiд 16.10.1997 № 575/97-ВР
5. Про інноваційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №36.
6. Про інвестиційну діяльність Закон України // Відомості Верховної Ради України -1991 - №9.
7. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
8. Кац И. Я. Экономическая эффективность деятельности предприятий (анализ и оценка). – М.: Финансы и статистика, 1991. – 192 с.
9. Ковалёв В. В. Агнализ и управление дебиторской задолженностью // Бухучёт. – 1995. - №10. – с. 37-42.
10. Кодацкий В. П. Анализ прибыли предприятия // Финансы. – 1996. - №12. - с. 18-20.
11. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання. – 2000 – 378 с.
12. Кожанова Є. П. ,Колода О. П. Факторний аналіз прибутку // Фінанси України. – 19999. - №4 – с. 33-40.
13. Крымов В. Ф. Сравнительный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 72 с.
14. Кучкина Л. А. Анализ функциональной деятельности с помощью коэффициентов // Бухучёт. – 1997. - №12. – с. 17-19.
15. Лихачова. Анализ доходности предприятия // Финансы – 1997. - №12 – с. 17-19.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.