19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Використання інтелектуального капіталу підприємства№ роботи: 131
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 43
винагорода автору: 120 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Сутність інтелектуального капіталу
1.1. Основні поняття інтелектуальної власності
1.2. Правове регулювання відносин щодо об’єктів інтелектуальної власності
Розділ 2. Організаційно-правові основи захисту прав інтелектуальної та промислової власності
2.1. Поняття та охорона права власності
2. 2. Реалізація права власності на об’єкти інтелектуальної та промислової власності
2.3. Аналіз інтелектуального капіталу на прикладі ПАТ „Красилівський машзавод”
Розділ 3. Проблеми, перспективи, недоліки та шляхи вдосконалення ефективності використання інтелектуального капіталу
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи:
Початково Красилівський машинобудівний завод був створений для обслуговування потреб цукрового виробництва. Підприємство займалося випуском широкого спектру продукції, починаючи від сільськогосподарської техніки і закінчуючи технологічним обладнанням для цукрових заводів.
Аналізуючи інтелектуальний капітал ВАТ „Красилівський машзавод”, помітно, що вартість права власності на винахід протягом періоду, який аналізується незмінилась, і у 2012 році становила 10,2 тис. грн.
Вартість права вланості на корисну модель у 2010 році складала 9,6 тис. грн., у 2012 році значення даного показника зросла до 12,5 тис. грн., що становить 2,9 тис. грн.
Вартість права власності на промисловий зразок зменшилась у порівнянні з 2010 роком і в 2012 році становила 36,9 тис. грн., темпи падіння склали 81,46%.
Грошова оцінка права власності на базу даних та на науково-технічну інформацію протягом періоду має тенденцію росту. Дані показники у 2012 році відповідно становили 13,8 тис. грн. та 7,4 тис. грн.
Загалом вартість нематеріальних активів у 2012 році порівняно з 2010 роком зменшилась на 2,2 тис. грн.
Найбільшу питому вагу у 2010 році займає право власності на промисловий звязок - 54,58%, найменшу – право власності на науково-технічну інформацію – 7,35%. У 2012 році значних змін у структурі невідбулось, відповідні показники становили 45,67% та 9,16%.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.