17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ринкова пропозиція коштів№ роботи: 1309
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

85. Ринкова пропозиція коштів
15. Функція корисності та криві байдужості
46. Задача
Пропозиція змінюється за формулою Qs=-2+2Р. Показати графічно і визначити:
а) обсяг виробництва обмежений величиною 8;
б) як змінився обсяг виручки, якщо попит змінився на 50%;
в) як змінився обсяг виручки, якщо попит знизився в 2 рази.

116. Задача
Фірми А і Б є монополістами на своїх ринках. Індекс Лернера для фірми А – 1/8, для фірми В – 1/5. Середні витрати фірм:
АСа=20+109Qа
АСв=52+69 Qв
Функція попиту на обох ринках однакова і дорівнює Rа=50-Р/2.
Яка з фірм отримає більший сукупний прибуток у довгостроковому періоді?

Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Андреюк, Н. В. Мікроекономіка : Навч. посібник / Н. В. Андреюк. – К : Кондор, 2004. – 176с.
2. Базілінська, О. Я. Мікроекономіка : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна. – К : Центр навчальної літератури, 2004. – 351с.
3. Вініченко, І. І. Мікроекономіка : Навч. посібник / І. І. Вініченко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 272с.
5. Гронтковська, Г. Е. Мікроекономіка. Практикум : Навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – К : Центр навчальної літератури, 2004. – 404с.
6. Калініченко, О. В. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 432с.
7. Косік, А. Ф. Мікроекономіка : Навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – К : Центр навчальної літератури, 2004. – 416с.
8. Косік, А. Ф. Мікроекономіка : навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 438с.
9. Кушнір, В. С. Мікро- та макроекономіка : Навч. посібник / В. С. Кушнір. – К : ІНКОС, центр учбової літератури, 2006. – 256с.
10. Мікроекономіка : Навч. посібник / В. І. Мельникова, В. Г. Яременко, О. П. Мельникова, В. О. Корнівська. – К : Професіонал, 2005. – 400с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.