22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт про проходження комплексної практики з фаху в Управлінні кадрами Хмельницької обласної державної адміністрації№ роботи: 1302
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 22
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ 3
Розділ 1. Організація роботи Хмельницької обласної державної адміністрації…………………………………………… …………………………5
Розділ 2. Організація праці та основні напрями діяльності Управління кадрами Хмельницької обласної державної адміністрації 9
Висновки та пропозиції 20
Список використаної літератури 21

Вступ
Комплексна практика з фаху є складовою освітньо-професійної підготовки спеціалістів, основне завдання якої полягає в закріпленні здобутих теоретичних знань, формуванні професійного вміння приймати рішення в різних умовах, опануванні сучасних методів і форм організації діяльності у державних установах. У період практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей майбутнього фахівця.
Згідно наказу №26/10 від 21.01.2010 р. по університету проходив комплексну практику з фаху в Управлінні кадрами Хмельницької обласної державної адміністрації з 8 лютого по 26 лютого 2010 року. Керівником від Бази практики був призначений.
Проходження практики повинно передбачати комплексне обстеження об'єкта практики за всіма напрямами його діяльності, виявлення проблем та перспектив його функціонування. Практика проводиться на робочих місцях фахівців низового та середнього рівнів управління відповідно до професійних назв робіт, які здатен виконувати спеціаліст з фаху «Менеджмент організацій» згідно з вимогами до галузевого стандарту вищої освіти та варіативної освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Основними завданнями проходження практики є:
- спілкування та контактування з управлінськими та іншими працівниками організації;
- вироблення обґрунтованих управлінських рішень у відповідній сфері діяльності;
- проведення нарад і зборів членів колективів;
- аналіз положень про структурні підрозділи організації, порядку їх розробки та затвердження, посадових інструкцій працівників підрозділу, складу працівників відділу (управління) та розподіл функцій між ними;
- участь у доборі методів управління підрозділом;
- самостійно складати документі які стосуються діяльності відповідного структурного підрозділу;
- аналіз стану організації праці в підрозділі, а також розробка пропозицій щодо їх вдосконалення;
- виявлення та оцінка доцільності розподілу функцій між керівником та його заступником;
- аналіз організації і змісту праці керівника та ефективності використання робочого часу;
- розробка можливих варіантів вирішення загальних проблемних ситуацій, за дорученням керівника організації, обґрунтування їх;
- аналіз діючої системи контролю виконання управлінських рішень та доручень керівника організації та внесення пропозицій щодо їх вдосконалення тощо.
При написанні роботи були використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають характеристику об’єкта дослідження.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.