27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність міжнародного поділу праці, основні потоки капіталу та робочої сили.№ роботи: 1296
розділ: РПС
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Сутність міжнародного поділу праці, основні потоки капіталу та робочої сили. Соціально-економічна типологія країн......................... .............................. ..3
2. Нові тенденції в територіальній організації продуктивних сил........................9
3. Задача........................ .............................. .............................. .............................. ...14
В одній з областей півдня України необхідно збудувати зрошувальну систему. Існує два варіанти будівництва – з відкритим і закритим типами систем. Обґрунтуйте, який з варіантів гідротехнічного будівництва оптимальний з економіко-екологічної сторони.
Вихідні дані
Показники Тип системи
Відкритий Закритий
Сукупні капітальні вкладення,Ко 4000 6000
Експлуатаційні витрати, Со 100 80
Економічна оцінка витрат ресурсів
Земельних, Вз 412 185
Водних, Вв 668 169
Збитків від:
Засолення ґрунтів, Зз.г 15 0
Заболочування ґрунтів 15 0
Погіршення еколого-меліоративного стану грнтів 20 0


Список використаних джерел........................ .............................. ............................15
   
Список літератури

1. Голиков А.П., Дейнека А.Г., Казакова Н.А.Размещение производительных сил и регионалистика. – Х.: Олант, 2002. – 320 с.
2. Дейнека О.Г. Розміщення продуктивних сил України. – Х.: Олант, 2001. – 120 с.
3. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил. – К.: Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 216 с.
4. Ковалевського В.В., Михайлик О.Л., Семенова В.Ф. Размещение производительных сил. – К.: Знання-Прес, 2002. – 405 с.
5. Розміщення продуктивних сил / За ред. В.В.Ковалевського, О.Л.Михайлик, В.Ф.Семенова. – К.: Знання, КОО, 2003. – 351 с.
6. Сонько С.П., Кулішов В.В., Мустафі В.І. Ринок і регіоналістика. – К.: Ніка-Центр Ельга, 2002. – 378 с.
7. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка регіонів (областей) України. – К.: ЦУЛ, 2002. – 644 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.