22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні закономірності розміщення продуктивних сил



№ роботи: 1294
розділ: РПС
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Основні закономірності розміщення продуктивних сил.....................3
2. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами СНД....................10
3. Задача........................ .............................. .............................. ...................12
Скласти баланс виробництва і споживання в Україні, користуючись такими даними:
- вироблено електроенергії 203 млрд. кВт/год
- одержано із закордону – 12,2 млрд кВт/год
Спожито електроенергії:
- промисловістю і будівництвом 106 млрд кВт/год
- сільським господарством – 27 млрд кВт/год
- транспортом – 11 млрд кВт/год
- іншими галузями – 35,7 млрд кВт/год
- витрати електроенергії – 21,7 млрд кВт/год
- відпущено за межі України

Список використаної літератури.................... .............................. .............14
   
Список літератури

1. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 107с.
2. Заговора Л. М., Авраменко О. В. Розміщення продуктивних сил України: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : Видавництво ХДЕУ, 2002. — 211с.
3. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). — К.: Видавництво Європейського університету, 2004. — 216с.
4. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Навч. посібник для студ. екон. та геогр. спец. вищих навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Видавець Паливода А.В., 2002. — 260с.
5. Качан Є. П., Пушкар М. С. Розміщення продуктивних сил України. — К.: Видавничий Дім "Юридична книга", 2004. — 552с.
6. Стадницький Ю. І., Загородній А. Г., Данилович Т. Б., Товкан О. Е. Розміщення продуктивних сил: (теорія, методи, практика) / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Центр Європи, 2002. — 252с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.