15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Криві та закон Енгеля№ роботи: 1292
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

38. Криві та закон Енгеля........................ .............................. .............................. ..3
145. Теорія людського капіталу. Інвестиції в людський капітал....................... 7
10. Задача........................ .............................. .............................. ...........................15

Гранична корисність масла для споживачів визначається рівністю: МUм=40-5Qм, де Qм – кількість масла (кг). Гранична корисність хліба: МUх=40-5Qх, де Qх – кількість буханок хліба. Ціна 1 кг масла – 5 грн., буханка хліба – 1 грн. Загальний доход споживача складає 20 грн. Загальний доход споживача складає 20 грн. на тиждень. Яку кількість хліба і масла купить раціональний споживач?
93. Задача........................ .............................. .............................. ...........................15

В галузі функціонують 1000 фірм. У кожної фірми граничні витрати при виробництві 5 од. продукту в місяць складають 2 дол., 6 од – 3 дол., 7 од – 5 дол.
Розрахувати та вибрати правильні відповіді:
1) якщо ринкова ціна одиниці продукту дорівнює 3 дол., то галузевий випуск в місяць складе:
а) не більше 5000 од
б) 5000 од
в) 6000 од
г) 7000 од
д) більше 7000 од
2) якщо ринкова ціна підніметься до 6 дол., то галузевий випуск в місяць складе:
а) не більше 5000 од
б) 5000 од
в) 6000 од
г) 7000 од
д) більше 7000 од

Список використаної літератури.................... .............................. .....................17
   
Список літератури

1. Мікроекономіка. За ред. Базилевича. К. 1997
2. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. М. 2003.
3. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. К. 1992
4. Принципы микроэкономики. Под ред. Мэнкью Н. Г. М. 2001.
5. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка - К: Основи, 1998.- 676 с.
6. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. М.: 1992.
7. Яковлева Е. В. Микроэкономика. М. 1996.
8. Ястремський О., Грищенко О. Основи мікроекономіки: Підручник. К.: 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.